Insändare

Utan kvinnor skulle inte världen bestå

Insändare ,

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och kvinnornas situation både i Sverige och utomlands borde ständigt uppmärksammas.

För än idag utsätts kvinnor för förtryck, våld, hot, sextrakasserier med mer. Det är oftast männen som förtrycker och många män anser att kvinnorna skall utnyttjas och förnedras på olika sätt.

I till exempel Ryssland dödas en kvinna var fyrtionde minut eller ca 10 000 kvinnor per år. Mannen räknas där liksom i många andra länder som kvinnans överhuvud och att männen därmed har rättighet att förtrycka. I Ryssland bl a skall kvinnorna vara glada över att visa upp blåmärken. I många länder värderas kvinnor högre om de föder pojkar.

Men utan kvinnor skulle inte världen kunna bestå. Trots detta behandlas de som avskum. Om män skulle föda barn skulle troligen inga barn bli födda. Hur många gånger har man inte sett reklamfilmen om hur det är när en karl är förkyld? Där säger mannen: ”Ni kvinnor snackar om att föda barn. Ni skulle veta hur det känns när en man är förkyld!”. Män är oftast som små barn innerst inne, som till exempel när de skall till doktorn eller tandläkaren.

Men det finns män som är modiga och som är rättänkande. Det finns tyvärr för få av den sorten numera. Det finns män som skäms för att andra män beter sig som de gör mot kvinnorna. Det finns till och med män som anser att världen skulle bli bättre om kvinnor styrde. Trots detta är det än idag många kvinnor som motarbetas i maktens korridorer och där männen väljs in på ledande poster, oavsett hur duktiga kvinnorna är. Stiftelsen AllBright är ett av många exempel på detta där det är för få kvinnor i riskkapitalbolagen. Där finns det bara tre kvinnor av 92 delägare bland de 18 bolag som har granskats. Amanda Lundeteg, vd på AllBright visste att jämställdheten var dålig men trodde inte att den var så dålig.

Så här ser det ut i många företag och i många länder. Enligt BRÅ, brottsförebyggande rådet ökar antalet sexbrott i Kalmar län och det är mer hedersrelaterat våld. Resultatet av länsstyrelsens handläggning visar följande; Flera kommuner i Kalmar län saknar rutiner, riktlinjer, handlingsplaner för handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor. Men det pågår visst arbete i tre kommuner för närvarande. Länsstyrelsen anser att länets kommuner bör utarbeta säkra rutiner för att möta våldsutsatta kvinnor och deras barn, att få snabb tillgång till socialtjänsten är viktigt.

I flera kommuner vilar ett stort ansvar på kvinnojourer och brottsofferjourer. I Nybro finns det inte ens en kvinnojour utan kvinnor får vända sig till Kalmar. Den sociala beredskapen för utsatta kvinnor, kvinnojourer och polismyndighet efter kontorstid är begränsad.

Socialtjänstens kunskaper för att stödja våldsutsatta kvinnor måste förstärkas. Det behövs återkommande seminarier och konferenser kring myndighetssamverkan bör förstärkas.

Enligt min mening bör även förlossningsvården återinföras och förbättras. Numera skall kvinnor föda hemma eller i bilar 20 mil från närmaste sjukhus utan tanke på vilket lidande detta medför för både kvinnorna och barnen. Ingen tanke finns med för vilka konsekvenser detta kan få och vilka komplikationer detta kan medföra för kvinnorna och barnen. Ibland uppstår till exempel sätesbjudning och kejsarsnitt kan behöva utföras eller andra livsavgörande åtgärder. Förr dog många kvinnor i barnsängsfeber. Dessa saker kan inte utföras i bilar eller hemma. Att skicka hem kvinnor och nyfödda efter några timmar på de BB som finns kvar är mycket ansvarslöst och inhumant på grund av att det kan inträffa saker som man inte har räknat med.

Jag håller med Linda Nordlund som i en debattartikel i SvD tycker att den svenska förlossningsvården är en skandal av bibliska mått när det inte finns plats för kvinnorna att föda i Sverige utan de måste föda i bilar, åka till Finland eller som Jesus i ett härbärge. Man vill att det föds barn. Men hur behandlas kvinnorna och barnen som är vår framtid?

Hjälp till utsatta kvinnor och barn finns bland annat på Hjälpfonden, Röda korset, Alla kvinnors hus, Skyddat boende (www.curbosverige.se), samt vissa kvinnojourer.

Eva Höglund

Nybro