Insändare

Vindkraftfrågan är SD:s poängplockare

Insändare ,
De andra partierna får skylla sig själva för att SD plockar poäng på att vara emot vindkraften.
Foto:Henrik Montgomery/TT
De andra partierna får skylla sig själva för att SD plockar poäng på att vara emot vindkraften.

Liksom många andra satte jag morgonkaffet i halsen över att Sverigedemokraterna nu är Sveriges andra parti. En bidragande orsak till partiets starka ställning i landsorten är partiets opposition mot vindkraftutbyggnaden, vilket inte är någon nyhet för oss med känselspröt utanför storstäderna.

SD:s vindkraftmotstånd har inte gått obemärkt förbi. Miljöpartiet har tagit initiativet till miljardsubventionerna och glömt människorna på landsbygden, medan socialdemokratin viljelöst låtit sig ledas. “Tillsammans med målet om 100 procent förnybar elproduktion fick vi med de andra partierna på en förlängning av elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh“, skriver stolt Lise Nordin, MP:s representant i Energikommissionen. (Ny Teknik 2017-03-11).

Sent omsider har Liberalerna backat ut ur fållan, medan övriga partier följer Miljöpartiet.

I februari 2014 skrev vi en debattartikel om utvecklingen. Analysen håller än. Lägg märke till, att detta kunde var och en ana sig till redan 2014.

"Valdagen 2014 kommer alltså SD att nöjda stå ensamma i vindkraftfrågan. SD kommer att oemotsagda kunna hävda att de är den enda politiska kraft som försöker rädda Sveriges natur från vindkraft. Med denna fråga kommer nu partiet att locka nya väljargrupper, särskilt i landsorten, även bland vanligt hyggligt folk, som avvisar främlingsfientlighet och järnrör. SD har lägligt funnit en anständig fråga med betydande folkligt stöd, som man naturligtvis tänker ta till vara. Ska de ostörda få äga frågan själva?" (Dalarnas Tidningar 10 februari 2014).

Vindkraften har varit en perifer fråga, men allt eftersom naturförödelsen fortgår, så berörs allt fler. En folkhälsoskandal väntar bakom hörnet - den växande gruppen närboende som drabbas av stress genom allvarliga ljudstörningar. Långvarig stress leder bland annat till stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring och förhöjda blodfetter. Forskningen närmar sig sanningen, och ansvaret kommer att falla tungt på de politiska krafter som drivit fram vindkraften på landsbygden. För SD kommer vindkraftmotståndet att fortsätta vara en vinnarfråga.

Jag ombeds ibland att ligga lågt med dessa pinsamma observationer, för att inte hjälpa SD på traven. Men folk kan se och tänka själva. Problemet är i stället att flera av våra partiers hantering av frågan har präglats av blåögdhet – för att inte säga blindhet. Nu skördar man vad man sått.

Och hur kommer de europeiska kapital- och pensionsförvaltarna att ställa sig? Vilka slutsatser kommer finansiärer av svensk vindkraft att dra angående den nuvarande energipolitikens hållbarhet?

Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd