Kalmar

Torget
Fartyg, bilar, järnvägsvagnar och lyftkranar. Tid och plats har Stig Westerlund själv noterat på bilden. Fartyget Angelika I byggdes som lastpråm i Bremen 1915. 1940 byggdes hon om till motorfartyg och förlängdes. När bilden togs ägdes fartyget av Josef & Johann Schöning i Düsseldorf. 1971 blev Angelika I upphuggen i Leer i Ostfriesland.
Foto:

Senaste nytt

Kalmar A till Ö

KFF-snack