Kalmar

– Hur mycket personal ett boende ska ha är inget vi kan bestämma, utan vårt uppdrag handlar om att de äldre ska få den omsorg de har rätt till, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) angående personalbristen på omsorgsboendet Ståthållaren.
Foto:

Visionen för Baronen:
Johan Nielsen på P&E Fastighetspartner tycker att Kalmarborna förtjänar att se något annat än en stor fodersilo torna upp sig när de spankulerar Kaggensgatan fram. Han vill hellre att de ser Baronen, som har byggts ut på höjden för att inte bara rymma butiker utan även över 100 bostäder.
Foto:

Senaste nytt

KFF-snack