100 saneringar görs varje dag

Kalmar Artikeln publicerades
Det är ett getingår i år och Anticimex Kalmar har än så länge sanerat över 750 getingbon.
Foto: Sofia Björkesjö
Det är ett getingår i år och Anticimex Kalmar har än så länge sanerat över 750 getingbon.

Vindsluckor, takbjälkar och skyddade hörn. Där har de små flygfäna byggt bon. Efter den varma försommaren har telefonerna gått varma hos Anticimex Kalmar och en vanlig dag saneras runt 100 getingbon.

Förra året fanns det personer som oroade sig för getingstammens framtid, men nu har de svartgula flygfäna återvänt och mycket pekar på att Kalmar återupplever en mildare version av rekordåret 2016 då 3000 bon sanerades.

– Med jämna mellanrum har vi getingår. Det går inte att förutse, men vad vi kan se nu är att det är många getingar. År 2016 var det ett rekordår i Kalmar och i hela Sverige. Vi kan se en liknande kurva i år men den är inte lika hög som 2016, men det är mer getingar än förra året, säger Martin Sköldenklint, platschef Anticimex Kalmar.

Det var som bäddat för ett getingår med en torr och varm försommar. Anticimex statisk pekar också på att getingsomrar tenderar att återkomma vartannat år och efter fjolårets svacka var det dags igen. Det bevittnar även Anticimex Kalmar om som har händerna fulla nu när getingarnas mest aktiva period är på ingång.

En vanlig dag sanerar Anticimex Kalmar runt 100 getingbon.
Foto: Anticimex
En vanlig dag sanerar Anticimex Kalmar runt 100 getingbon.

– Idag ska vi göra 100 getingsaneringar. Det är en ganska vanlig dag. Vi har haft över 750 getingsaneringar från juni till nu, en vecka i juli, men veckorna som vi har framför oss kommer att bli besvärliga eftersom getingarna blir mer aktiva och vi kommer troligtvis ha fler som ringer till oss än föregående år.

Det är länets nordligaste delar som har drabbats hårdast, men att det är ett getingår märks av i hela Kalmar. Trots att det kan vara besvärligt med de surrande insekterna vid matbordet menar Martin Sköldenklint att man ska undvika att förstöra bona.

– Helst ska man inte ta bort getingbona eftersom de är nyttodjur som pollinerar våra växter och äter upp skadeinsekter som förstör våra frukter. Men getingarna kan såklart vara besvärliga. För att undvika getingarna kan man tänka på att inte ha på sig starka färger på kläderna, framförallt gult och inte ha starka parfymer. De dras även till mat och sötsaker, säger han.

Fakta

Getingsäsongen

År 2016 gjordes runt 3000 getingsaneringar i Kalmar län mellan juni och juli. Året därpå var det endast 600 saneringar under samma period. Forskare menar att mycket talar för att det är getingsommar vartannat år. En teori är att konkurrensen om föda är större under en getingsommar vilket leder till färre välfödda larver och svagare drottningar året därpå. Vädret och antalet bon kan också påverka.

Visa mer...