140 miljoner kronor i satsning på tidigt födda

Kalmar Artikeln publicerades
Landstingsrådet Jessica Rydell (MP) och landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) presenterade miljonsatsningen på neonatalvården i länet.
Foto:Andreas Yngvesson
Landstingsrådet Jessica Rydell (MP) och landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) presenterade miljonsatsningen på neonatalvården i länet.

Neonatalavdelningarna på sjukhusen i Kalmar och Västervik byggs om för att ge plats för fler barn och deras anhöriga.

Neonatalavdelningarna på sjukhusen i Kalmar och Västervik behöver rustas upp och få fler rum. Därför satsar landstinget i Kalmar län 140 miljoner på att bygga om lokalerna.

– Det är en stor och oerhört viktig satsning för att ge barnen och deras familjer bättre förutsättningar, säger Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

Landstingsrådet Lena Segerberg (S) menar att de nuvarande lokalerna inte är anpassade till verksamheten på bästa sätt.

– De för tidigt födda barnen, men även de sjuka, är mer ljud- och ljuskänsliga än andra och våra lokaler är inte anpassade till deras behov, säger Segerberg.

Segerberg menar också att ombyggnader ger bättre förutsättningar för de drabbade barnens familjer.

– Rummen blir större och ger bättre möjlighet för familjerna att övernatta och att även ta hand om sina barn.

På sjukhuset i Kalmar byggs hus 15, där kvinnokliniken finns, om för 100 miljoner kronor. Sjukhuset i Västervik byggs om för 40 miljoner kronor.

I Kalmar innebär ombyggnaden att det blir fler rum. IVA-rummen (Intensivvårdsrum) blir sex i stället för fem och samvårdsrummen (där föräldrarna kan vistas tillsammans med sina barn) blir tolv i stället för sex.

Utöver fler rum ska det även bli isoleringsrum, samtalsrum, utrymme för kuvöstvätt och en översikt av vilken utrustning som behöver förnyas.

30 maj ska ett inriktningsbeslut om ombyggnaderna tas på landstingsfullmäktige. Sedan kommer ombyggnaden i Västervik ske först. Den förväntas vara färdig våren 2020. Ombyggnaden i Kalmar ska vara klar våren 2021.

Verksamheten kommer att fortgå på avdelningarna under ombyggnaden.