15 miljoner fattas till färdtjänst

Kalmar län Artikeln publicerades
Det fattas 15 miljoner till färdtjänst och sjukresor nästa år. Nu vill Anders Andersson (KD) veta hur det ska finansieras.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Det fattas 15 miljoner till färdtjänst och sjukresor nästa år. Nu vill Anders Andersson (KD) veta hur det ska finansieras.

Det fattas 15 miljoner kronor till färdtjänst och sjukresor i länet, säger regionrådet Anders Andersson (KD), som nu vill veta hur majoriteten tänkt klara den finansieringen.

I en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson(S) undrar han hur majoriteten tänkt sig finansiera de kraftigt ökade kostnader som prognosen för färdtjänst och sjukresor visar på.

Vid regionstyrelsens sammanträde 6 februari fattades tilldelningsbeslut för upphandling av serviceresor 2020. Driftstart är 1 januari 2020.

Den nya upphandlingen beräknas leda till ökade kostnader på 15 miljoner kronor. Frågan har diskuterats i presidiet för kollektivtrafiknämnden.

Finansieringen kan antingen ske genom höjda avgifter för dem som använder färdtjänst och sjukresor. Det kan också ske genom att intäkterna ökas på annat sätt, det vill säga höjda biljettpriser för alla som reser med länstrafiken.

Ännu fler indragna linjer och därmed sparade pengar är ett annat alternativ liksom att regionen skjuter till ännu mer skattepengar till länstrafiken, menar Anders Andersson.

– Det finns olika alternativ, men i de riktlinjer för regionplanen 2020-2023 som majoriteten i länsunionen presenterat finns inget svar på hur finansieringen ska ske.

– Det går inte att ducka länge utan regionstyrelsens ordförande måste berätta hur han tänkt sig att de ökade kostnaderna för färdtjänst och sjukresor ska betalas.