16 miljarder att hämta för fattigpensionärerna

Kalmar Artikeln publicerades
Alla pensionärer ska kunna känna trygghet och kunna leva på sin pension. Därför gäller det att hitta olika sätt för att förbättra för dem som har det tuffast, säger Laila Naraghi (S).
Foto: Paul Madej
Alla pensionärer ska kunna känna trygghet och kunna leva på sin pension. Därför gäller det att hitta olika sätt för att förbättra för dem som har det tuffast, säger Laila Naraghi (S).

Det finns 16 miljarder i pensionssystemet som skulle kunna gå till fattigpensionärerna. Idag fördelas pengarna lika till alla, oavsett om de tjänar en miljon några tusenlappar.

Det handlar om den så kallade arvsvinsten. Inbetalda pensionspengar som levererats in till systemet av personer som avlider innan de hunnit ta ut sina pengar.

Pensionsorganisationerna har länge krävt att pengarna används till dem som har det sämst. Nu får de politisk stöttning av Laila Naraghi, socialdemokratisk riksdagsledamot från Oskarshamn.

Hon har skrivit en motion i frågan till den socialdemokratiska distriktskongressen. Partiet i Oskarshamn ställer sig bakom och nu hoppas man på ett positivt besked också från kongressen så att Socialdemokraterna i Kalmar län blir pådrivande i frågan mot Socialdemokraternas kongress och sedan regeringen och riksdagen.

Förre riksdagsmannen Bengt Kronblad (S) stödjer till fullo sin efterträdare Laila Naraghi och ser fram mot att partiet i Kalmar län ska ställa sig bakom motionen som skulle kunna förbättra för de fattigaste pensionärerna.
Foto: Mattias Rubin
Förre riksdagsmannen Bengt Kronblad (S) stödjer till fullo sin efterträdare Laila Naraghi och ser fram mot att partiet i Kalmar län ska ställa sig bakom motionen som skulle kunna förbättra för de fattigaste pensionärerna.

Bengt Kronblad (S), ledamot av PRO:s riksstyrelse menar att det är utmärkt om politiken nu ställer sig bakom förslaget som pensionärsorganisationen drivit under lång tid.

– Jag kan inte tänka mig annat än att kongressen ivrigt bejakar detta. Det handlar om rättvisa och att hjälpa de allra fattigaste.

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar lever nu 231 500 pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns på 11 830 kronor i månaden i disponibel inkomst, av dessa är 153 500 kvinnor.

– Det är ovärdigt ett land som Sverige att ha så många människor som tvingas leva i fattigdom, menar Bengt Kronblad.

– Jag skulle bli fruktansvärt förvånad om inte distriktsstyrelsen tycker att detta är en fråga som ska prioriteras.

I det orange kuvertet som de flesta får varje år finns en rad om arvsvinsten. De flesta reflekterar inte så mycket om detta, det handlar inte om några enorma summor för var och en.

Arvsvinsten är din del av de pengar som betalats in till pensionssystemet av människor som avlidit. De fördelas inom samma åldersgrupp som den avlidne. Det tas ingen hänsyn till hur hög pension som var och en tjänat in på egen hand.

Laila Naraghi förklarar varför hon skrivit motionen:

– Alla pensionärer ska kunna känna trygghet och kunna leva på sin pension. Därför gäller det att hitta olika sätt för att förbättra för dem som har det tuffast. Just detta förslag, som är ett av de jag motionerat om, handlar om en mindre och kostnadsneutral förändring i en av pensionssystemets komponenter, men som skulle kunna ha en stor betydelse för pensionärerna med lägst pension.

– Idag fördelas dessa pengar till alla i en årskull, oavsett om de i årskullen är miljonärer eller har nästan inga pengar alls. Vårt förslag innebär att dessa pengar istället ska tilldelas dem som har de lägsta pensionerna.

Bengt Kronblad förklarar att han fört flera samtal med Laila Naraghi om nuvarande pensionssystemets effekter för dem som har det sämst. Och han är glad över att riksdagsledamoten har lyssnat.

– Jag tycker det är självklart att lyssna på de erfarenheter och kunskaper pensionärer har, säger Laila Naraghi. Och jag är väldigt glad för vårt samarbete och kommer fortsätta jobba för en förändring, både i detta och i andra frågor. Det är viktigt att hjälpas åt och kroka arm, också över generationsgränserna.