170 000 missar bostadstillägg – nu kan det bli lättare

Kalmar Artikeln publicerades
Bengt Kronblad har länge kämpat för bättre hantering av bostadstillägget. Nu hoppas han att det kan bli verklighet.
Foto: Lindah Tisjö
Bengt Kronblad har länge kämpat för bättre hantering av bostadstillägget. Nu hoppas han att det kan bli verklighet.

Varje år går 129 000 pensionärer miste om i snitt 1 300 kronor i månaden på grund av att de inte sökt bostadstillägg. Nu kan det bli lättare efter att Riksrevisionsverket rekommenderar regeringen att utreda möjligheterna att förenkla hanteringen.

129 000 ålderspensionärer och 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning får inte bostadstillägg trots att de är berättigade till det. I snitt går de miste om 1 300 kronor i månaden. Totalt beräknas de missat bidrag för tre miljarder.

Av dem som är berättigade till förmånen saknar nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär bostadstillägg enligt Riksrevisionsverkets granskning.

För att kunna få bostadstillägg krävs en ansökan. Det kräver i sin tur kännedom, förståelse och möjlighet.

– Det är uppenbart att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker. Det kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat, säger Tina Malmberg, projektledare för granskningen.

Bengt Kronblad, som länge kämpat för att det ska bli lättare för pensionärer att söka bostadstillägg, är nöjd.

– För elva år sedan skrev jag den första motionen, men det har känts som att det var lättare att riva Berlinmuren. Men nu äntligen är något på gång, säger Kronblad som är före detta riksdagsledamot och distriktsordförande i PRO.

Kronblad har i många år har haft en klar åsikt om hur man skulle kunna förenkla hanteringen kring bostadstillägg.

– Alla deklarerar ju varje år och där finns en rad om inkomst, i det här fallet pensionen. Föreslaget har varit att lägga till en rad där man fyller i vilken boendekostnad man har per månad.

– Då är det bara att samköra systemen för Skatteverket och Pensionsmyndigheten och klick så ser man vilka som ska ha bostadstillägg. Men det har varit så mycket revirtänkande, om man gör så blir ju hundratals tjänsteman utan jobb.

Kronblad har slutat som ordförande i PRO-distriktet men han har inte slutat kämpa för att fler pensionärer ska få bostadstillägg.

– Jag har varit på massor av möten och på träffpunkter och informerat om hur man fyller i blanketterna och det är faktiskt inte så svårt. På en del träffpunkter har så många som 70 procent av de som sökt tidigare fått bostadstillägg efter att vi varit där.

Kronblad menar att det finns väldigt mycket pengar att spara, särskilt för de som tvingas ha två boenden då en i paret inte kan bo kvar hemma.

– Då ska det ofantligt mycket till för att du inte ska få tillägg, du kan tänka dig vad det kostar med två boenden. En kvinna ringde mig och tackade och grät för hon hade fått 4 000 kronor i månaden.

Fakta

Riksrevisionsverkets rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att, på motsvarande sätt som Pensionsmyndigheten, återkommande skatta omfattningen av antalet berättigade personer som inte mottar bostadstillägg – det så kallade mörkertalet – samt redogöra för vilka åtgärder som har genomförts för att minska risken för mörkertal.

Regeringen rekommenderas även att utreda möjligheten att använda månadsuppgifter från Skatteverket för att underlätta handläggningen av bostadstillägg. Särskilt fokus bör läggas på förutsättningar att utvidga den så kallade direktåtkomsten till Skatteverkets beskattningsdatabas till att även avse bostadstillägg.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten rekommenderas bland annat att samarbeta när det gäller skattningar av mörkertalet samt att vidta verkningsfulla och målgruppsanpassade insatser för att nå dessa grupper.

Visa mer...