18 miljoner back för socialtjänsten

Kalmar Artikeln publicerades
Socialförvaltningens beräknade underskott fortsätter att öka.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Socialförvaltningens beräknade underskott fortsätter att öka.

Socialförvaltningens budgetunderskott ökar. Halvårsprognosen antydde att man riskerade ett underskott på 15,5 miljoner kronor. I uppföljningsrapporten skrivs prognosen ner ytterligare, till ett underskott på hela 18 miljoner kronor.

De största utmaningarna i budgeten är tre stycken, enligt rapporten. Och det är samma utmaningar som under året kontinuerligt ökat i budgetprognoserna.

Antalet asylsökande har kraftigt minskat under sommaren till följd av förändringar i den nationella migrationspolitiken. Den drastiska minskningen har gjort det svårt att dimensionera och planera verksamheten och innebär dessutom att intäkter i form av statligt stöd försvinner. Migrationsverkets prognos är att asylmottagningen kommer fortsätta att minska, varför underskottet gällande verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar visar 7 miljoner kronor minus.

Ett annat problem är övergången för privat assistans till privatiserad. De organisatoriska svårigheterna med övergången drar ut på tiden och de besparingar privatiseringen var tänkt att göra beräknas inte få full effekt förrän sent 2019. Förseningarna innebär ett underskott på 6 miljoner kronor.

Den tredje anledningen är fortsatt ökade kostnader för placeringar på institution och familjehem av barn och ungdomar samt vuxna med missbruk. Där uppgår ett prognostiserat underskott på hela 13,4 miljoner kronor.

Ökningen beror dels på att det sker fler placeringar, dels på att några personer har omfattande behov vilket medför högre dygnskostnad. Socialnämnden arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med de ökande kostnaderna. Öppna verksamheter för barn och vuxna samt familjerätt prognostiserar däremot ett överskott med 0,9 miljoner kronor.

En ljusglimt i budgetmörkret är att utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas fortsatt minska med 7,5 miljoner kronor.