200 gravstenar har lagts ner

Gamla stan Artikeln publicerades
Under torsdagen arbetade Ulf Jonsson och Olle Pettersson från Kalmar pastorat med att lägga ner osäkra gravstenar på Södra kyrkogården.
Foto: Tomas Löwemo
Under torsdagen arbetade Ulf Jonsson och Olle Pettersson från Kalmar pastorat med att lägga ner osäkra gravstenar på Södra kyrkogården.

Under de gångna två veckorna har runt 200 gravstenar lagts ner på Södra kyrkogården. Detta för att ingen ska skada sig om en gravsten ramlar omkull.

Den 23 oktober 2011 omkom en 8-årig flicka på Bollebygds kyrkogård i Västra Götaland sedan en gravsten som hon klättrat på fallit över henne.

Sedan den hemska olyckan pågår ett landsomfattande arbete med att kontrollera alla Sveriges gravar. Kalmar begravningsverksamhet inventerar sedan 2013 alla sina gravstenar och alla som bedömts som farliga läggs ner, något Östra Småland tidigare rapporterat om.

– Detta är ett hemskt arbete egentligen och det riskerar att helt ändra kyrkogårdens karaktär. Men så får man inte tänkta och alla stenar som anses farliga läggs ner, oavsett om de är fina eller bär fina namn, säger Ove Nilsson, arbetsledare vid Kalmar pastorat.

– Det handlar främst om gamla stenar där många bara står ovanpå sockeln. Moderna stenar är oftast bättre och har dubbar.

Under torsdagen befann sig Nilsson på Södra kyrkogården och såg på när dagens sista gravsten lades ner. Stenarna läggs ner försiktigt och är försedda med skyltar för att tydliggöra att det inte handlar om vandalism.

Ove Nilsson, arbetsledare vid Kalmar pastorat, har hittat 200 osäkra gravstenar på Södra kyrkogården. Stenarna i de inre gravparkerna har ännu inte kontrollerats och flera, likt denna, utgör en rasrisk.
Foto: Tomas Löwemo
Ove Nilsson, arbetsledare vid Kalmar pastorat, har hittat 200 osäkra gravstenar på Södra kyrkogården. Stenarna i de inre gravparkerna har ännu inte kontrollerats och flera, likt denna, utgör en rasrisk.
För att säkra gravstenar monteras så kallade dubbar som gör att stenarna inte kan trilla av sockeln. Dobbarna på denna gravsten var dock för små och gravstenen lades ändå ner.
Foto: Tomas Löwemo
För att säkra gravstenar monteras så kallade dubbar som gör att stenarna inte kan trilla av sockeln. Dobbarna på denna gravsten var dock för små och gravstenen lades ändå ner.

Inför nedläggandet har Ove Nilsson provtryckt samtliga gravstenar längs Södra kyrkogårdens yttre gångstråk. Detta görs genom att stenarna belastas med 35 kilos tryck på 1,5 meters höjd. Klarar inte stenen belastningen läggs den ner i väntan på åtgärd.

Nedläggandet sköter pastoratet, men den gravrättsinnehavare som vill återställa en grav får själv stå för kostnaderna. Att anlita en stenhuggare för att säkra upp en mindre gravsten kostar ungefär 1 500-2 000 kronor, de större kan kosta uppåt 10 000 kronor.

– Alla stenar med ett kulturhistoriskt värde, vilket ungefär är en tredjedel, bekostar vi åtgärderna för. Men för resten får gravrättsinnehavaren välja mellan att bekosta åtgärden, återlämna gravvården eller låta stenen ligga ner.

– Att låta stenen ligga ner kan mycket väl vara rätt. Man kanske är 90 år gammal och där barnen eller barnbarnen längre fram vill åtgärda stenen.