2020 ska Norrliden få en ny plan

Norrliden Artikeln publicerades
Det aktuella planområdet i Norrliden.
Foto: Kalmar kommun
Det aktuella planområdet i Norrliden.

Ny hälsocentral och bostäder planeras. Kommunen kommer ta största delen av miljonkostnaderna för att ta fram en ny plan för Norrlidens centrum. En tredjedel betalas av LW och Kalmarhem.

I den nya detaljplanen för Norrlidens centrum, som är på väg att tas fram, ska det visa sig om det går att skapa förutsättningar för nya bostäder och en ny hälsocentral.

Att gå igenom ett sådant större område är inte okomplicerat, men tidskrävande. Samhällsbyggnadskontoret räknar med att lägga 400 timmar på att ta fram ett första utkast. Sedan kan 230 timmar ägnas åt samråd, 180 timmar till granskning och ytterligare 50 timmar till att runda av planen.

Totalt blir det 868 timmar. Med ett timpris på 950 kronor och ett påslag för oförutsedda kostnader beräknas kostnaden bli 950 000 kronor plus moms.

Men kostar det mer, får byggherrarna betala, säger avtalet.

Den största delen av kostnaderna, 640 000 kronor plus moms, betalas av kommunens egen mark- och exploateringsavdelning.

LW Bostäder ska betala 245 000 kronor plus moms och Kalmarhem 65 000 kronor plus moms.

Tanken är att arbetet med planen ska kunna vara avslutat innan nyåret 2020.