23 miljoner mer till Linnéuniversitetet

Kalmar Artikeln publicerades
För Linnéuniversitetet innebär den nya budgeten att anslagen blir mer än 23 miljoner kronor större.
Foto: Ulrika Bergström
För Linnéuniversitetet innebär den nya budgeten att anslagen blir mer än 23 miljoner kronor större.

Linnéuniversitetet föreslås få drygt 23 miljoner kronor mer för utbildning och forskning i den budgetpropositionen för 2020 som presenterades på onsdagen.

Jämfört med den beslutade budgeten förra året ökar medlen till landets lärosäten med cirka en miljard kronor – det inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

För Linnéuniversitetet innebär det att anslagen blir mer än 23 miljoner kronor större.

– Genom den här budgeten kan kunskapslyftet fortsätta med nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor runtom i hela landet. Det betyder att vi kan bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.