29 grader och för många djur i transporten – Nu anmäls chauffören för tredje gången

Kalmar Artikeln publicerades

Mannen hade lastat över tio djur för mycket på sin djurtransport till slakteriet. Det är tredje gången han brister i sin djurhantering. Nu riskerar han att få förbud eller föreläggande enligt djurskyddslagen om bristerna inte åtgärdas.

Redan 2015 anmäldes chauffören av en officiell veterinär vid KLS Ugglarps AB. Vid det tillfället hade mannen lastat nio tjurar och sju kor på slaktbilen. Bilen hade en lastyta på 24 kvadratmeter fast djuren egentligen behövde ha en lastyta på 26,2 kvadratmeter.

Orsaken till överbeläggningen var att han hade glömt att lasta en ko i en tidigare transport på morgonen. Vid slakteriet gjorde veterinären bedömningen att det var en överbeläggning av kreatur på transporten.

Mannen som körde djuren till slakteriet har anmälts tidigare. Kon på bilden har inget med händelsen att göra.
Foto: Mattias Mattisson
Mannen som körde djuren till slakteriet har anmälts tidigare. Kon på bilden har inget med händelsen att göra.

Någon månad senare anmäls mannen på nytt för överbeläggning. Enligt planeringen skulle de vara vid slakteriet klockan 12. Då mannen fick order från åkeriet ankom de redan vid klockan tio. Djuren skulle därför inte kunna lastas av förrän efter lunch.

Då det var en varm dag beordrade veterinären efter 45 minuter att korna skulle lastas av. Temperaturen i transporten var då 29 grader. Tjurarna fick större utrymme att röra sig på, men började slåss våldsamt. Vid klockan 11.40 hade samtliga djur lastats av. Tjurarna var blöta av svett och andades häftigt. De kunde senare återhämta sig i slakteriets stall.

I båda fallen är det oklart om korna och tjurarna varit åtskilda vid transporten.

Med stöd av djurskyddslagen beslutade länsstyrelsen i Kalmar län att mannen i fortsättningen skulle se till att djuren skulle ha tillgång till lagstadgad yta, samt att könsmogna handjur skulle vara åtskilda från hondjur.

Enligt mannen berodde överbeläggningen på stress i jobbet och att det var svårt att bedöma vikten på djuren.

Det ska däremot inte vara den sista gången mannen anmäls för överbeläggning. Den 10 april i år ska han har transporterat 29 nötkreatur till slakt. Länsstyrelsen fastslog att det var överbeläggning med fyra till fem djur på släpet och sju till fem djur på lastbilen, sett till djurens vikt.

Då länsstyrelsen tidigare förelagt mannen med hur djuren ska transporteras, ser de allvarligt på de brister han gjort i sin yrkesutövning. De utreder nu om det finns skäl att besluta om föreläggande eller förbud enligt djurskyddslagen så bristerna återgäldas.

Mannen har möjlighet att lämna sitt yttrande till länsstyrelsen senast den 19 augusti innan ett beslut fattas.

fakta

Det gäller vid djurtransporter

Den som transporterar levande djur som ska ha tillsyn över djuren (Djurskyddsförordningen).

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande (Djurskyddslagen).

Från det att djuret kliver på transporten är chauffören som är ansvarig för det. Det är dennes ansvar känna till gällande bestämmelser och att följa dem.

Vuxna hingstar, tjurar, bockar, baggar och galtar ska transporteras åtskilda från hondjuren.

Visa mer...