300 miljoner får satsas på vattnet

Kalmar Artikeln publicerades
Jörgen Ljungholm berättade om Kalmar Vattens kommande idéer.
Foto: Eric Arenius
Jörgen Ljungholm berättade om Kalmar Vattens kommande idéer.

300 extra miljoner kronor behövs för att laga vattenledningar kommande åren. Samtidigt skissar Kalmar vatten på nya direktledningar, avsaltning och nytt grundvattenverk.

Under tisdagen sa kommunstyrelsen ja till att gå i borgen för nya lån till Kalmar vatten. Efter de nya 300 miljonerna kommer kommunen att ha ett borgensåtagande på 800 miljoner kronor för bolaget.

I de pengarna ingår inte nya reningsverket, som beräknas bli en investering i miljardklassen. Men kalkylen är inte klar än.

Den största kostnaden Kalmar Vatten har framför sig i dagsläget är den nya överföringsledningen mellan Bottorp och Kalmar. Den 60 år gamla ledningen, en av två, läcker som ett mindre såll och beräknas bytas under åren fram till 2025. 130 miljoner beräknas det kosta, och det ses som akut.

I samband med det finns diskussioner om att täta gamla huvudledningen och i framtiden använda den till exempelvis renat vatten från nya verket eller avsaltat vatten, något som då kan användas till att vattna åkrar med.

Även råvattenreservoaren i Bottorp måste fixas till. Det beräknas kosta 15 miljoner kronor.

En billigare men också det nödvändig investering är att säkra dammkonstruktionen i Hultebräan, en sjö som ser till att Kalmar får vatten.

Fem miljoner ska också satsas på reservkraft till verken i Väntorp och Yxneberga.

Parallellt med detta söker bolaget efter nytt vatten. Inte med slagruta, men dock med avancerad teknisk utrustning. I sex utpekade områden sätts det ner nya rör för att kolla om det finns vatten.

Det här beräknas kosta omkring 35 miljoner kronor fram till 2025. Om det lyckas ökar Kalmar vatten marginalerna och får stabilare drift när det blir torka.

I samma veva måste Ölvingstorpskällan renoveras för 1,7 miljoner kronor.

En annan stor post är en förnyelse av vattenverket i Skälby. En reservoar är nu i ordning, en andra är på gång. Eventuellt görs en tredje också.

Varje reservoar kostar 19 miljoner kronor att fixa, och om alla planerna realiseras blir det kostnader på drygt 80 miljoner kronor de kommande fem åren.

För att se vart vattnet läcker ut planerar också bolaget att satsa tio miljoner kronor på att sätta in flödesmätare längs huvudledningen.

På det sättet kan man se hur mycket som försvinner på vägen. Och därmed se var det är mest lönt att reparera.

I samma andetag planeras en automatisk grundvattenmätning installeras för två miljoner.

Det här är kostnader som kommer att betala sig senare, menar Kalmar vatten.

Vattentornet ska också få nya fönster. Det regnar in idag. Men det innebär inte att tornet kan öppnas upp. Det är ont om utrymningsvägar.

Tittar man sedan in i kristallkulan så skissar nu Kalmar vatten på att bygga en ny ledning och leda vatten direkt från Hultebräan till Nybroåsen.

Det pratas också om ett nytt grundvattenverk i Vassmolösatrakten, där man kan sätta in ett filter. Det skulle göra Kalmars vattenförsörjning mindre sårbar.

I skisserna finns också avsaltningsverk och en ny ledning med renat vatten från nya reningsverket.