4,2 miljoner till föreningar i länet

Kalmar län Artikeln publicerades

Sex föreningar i länet har under2017 fått 4,2 miljoner kronor av Arvsfonden för projekt som riktar sig till barn, unga samt personer med funktionsnedsättning. Det är en stor minskning jämfört med tidigare år.

År 2016 fick föreningarna i Kalmar län 10,3 miljoner kronor till olika projekt.

– Förmodligen är det färre som sökt anslag, säger Mattias Axelsson, som är pressansvarig på Allmänna arvsfonden.

Mest pengar, 1,4 miljoner kronor, får Kumulus för We Stand App.

Det är  ett projekt som syftar till att öka tryggheten och korta vägen till hjälp och stöd för och med unga mellan 13-25 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar eller konflikter, med nätet som främsta utgångspunkt. Projektet ska genom appen fungera som ett aktivt stöd på plats i stunden, om och när kränkningarna sker. Projektet ska förebygga, informera och utbilda unga att aktivt verka för civilkurage på  alla arenor där unga rör sig, både online och offline. 

Kumulus är en förening i Kalmar län, där regionförbundet samt de flesta kommunerna i länet är medlemmar, samt flera ideella organisationer.

De övriga som får bidrag är:

Ölands Klätterklubb, klättervägg

Loftahammars Goldklubb, bygge av padeltennisbana

Västerviks Klätterklubb, bygge av klätterlokal

Studiefrämjandet, Skälbyträdgården

Stora Rörs Båtsällskap, bygga om föreningslokal till allaktivitetshus