44 miljoner kronor till Linnéuniversitetet

Kalmar / Växjö Artikeln publicerades
Anders Fröjmark får 17,6 miljoner för ett projekt kring medeltida helgonkulter i Sverige och Finland.
Foto: Paul Madej
Anders Fröjmark får 17,6 miljoner för ett projekt kring medeltida helgonkulter i Sverige och Finland.

I dagarna har Vetenskapsrådet delat ut forskningsmedel inom forskningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. Linnéuniversitetet fick fyra ansökningar beviljade om sammanlagt 44 miljoner kronor.

Anders Fröjmark, docent vid institutionen för kulturvetenskaper, har fått projektbidrag inom digitalisering av kulturarv på 17,6 miljoner kronor för projektet ”Kartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och Finland”.

Magnus Carlsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik, har fått bidrag till forskningsmiljö på 17,6 miljoner kronor för projektet ”Att främja mångfald på arbetsmarknaden – vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och organisationer”.

Fredrik Heinat, docent vid institutionen för språk, har fått projektbidrag på cirka 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kvantifiering i svenska”.

Jon Helgason, lektor vid institutionen för svenska språket, har fått projektbidrag på cirka 4,4 miljoner kronor för projektet ”Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976”.