5000 för den som vill sälja tobak

Kalmar Artikeln publicerades

Den som vill sälja tobak måste ansöka om det, till en kostnad av 5000 kronor. – Hotellen och restaurangerna kommer troligtvis att sluta sälja tobak, säger Margareta Ekeroth.

Den som vill sälja tobaksvaror måste ha tillstånd, enligt den nya tobakslagen.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Den som vill sälja tobaksvaror måste ha tillstånd, enligt den nya tobakslagen.

Hon och kollegan Bo Johansson är alkoholhandläggare, och snart också tobakshandläggare, på socialförvaltningen.

Vid halvårsskiftet träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär bland annat att alla som säljer tobaksvaror måste ansöka, och sedan få tillstånd. Tidigare gjorde man en anmälan, och sedan hade socialförvaltningen tillsyn.

Idag finns det mellan 80 och 85 försäljningsställen i Kalmar kommun, handläggarna gör bedömningen att de kommer att minska till runt 50. Tobaksförsäljarna ska också betala en årlig avgift.

– Men den nya lagen får vi sanktionsmöjligheter och kan dra in tillståndet om man missköter sig, säger Roger Holmberg (S) som är ordförande för socialnämnden.

Senast 30 oktober ska tobakshandlarna ha skickat in sin ansökan.