60 nya lägenheter planeras i Oxhagen

Oxhagen Artikeln publicerades
Här planeras de nya husen.
Här planeras de nya husen.

NCC föreslås nu få markreservation för ett område i Oxhagen, där de planerar att bygga 60 bostadsrätter.

Det handlar om ett stycke mark, 8 500 kvadratmeter, i kvarteret Bergskristallen. Området är cirka 8 500 kvadratmeter. Det avgränsas i norr av Kalmarhems hus och i söder av Gustaf Adolfs väg.

Området får i dag inte bebyggas eftersom det är planerat som garage.

Därför behövs det en ny detaljplan, som enligt förslaget ska tas fram ihop med Kalmarhem.

Kommunstyrelsen kommer på tisdag att ta ställning till om de kan godkänna markreservationen, som i så fall ska gälla fram till siste mars nästa år.

Norr om Arrheniusgatan och direkt väster om Gustaf Adolfs väg ligger det planerade området
Foto: Tomas Löwemo
Norr om Arrheniusgatan och direkt väster om Gustaf Adolfs väg ligger det planerade området

Även Kalmarhem har tidigare torgfört storslagna planer för området, närmare bestämt ett 45 eller 60 meter högt hus intill E22.