663 fall av skador och tillbud i skola och förskola

Kalmar kommun Artikeln publicerades
663 fall av skador och tillbud på Kalmars skolor och förskolor anmäldes under 2018.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
663 fall av skador och tillbud på Kalmars skolor och förskolor anmäldes under 2018.

Antalet anmälda skador och tillbud på Kalmar kommuns skolor och förskolor ökar. Totalt anmäldes 663 fall under 2018. 333 i skolan och 330 i förskolan.

Den stora ökningen har skett bland 11-13 år gamla barn och den stora minskningen syns bland barn i åldrarna 6-8 år.

Varje år sammanställer utbildningsnämnden statistik för hur många olyckor och tillbud som anmälts i kommunens skolor och förskolor. Siffrorna är på ungefär samma nivå som 2017. I grundskolan har anmälningarna minskat från 355 till 330, men i förskolan har de ökat från 302 till 330.

De allra flesta av av fallen inträffade på rast eller vid lek men det finns även enskilda fall av bråk mellan elever och två fall av bråk mellan elev och lärare.

Om man tittar vilka skolor som anmält flest skador och tillbud så sticker lilla Dörbyskolan i Smedby ut för andra året i rad. Dörbyskolan anmälde 86 fall under 2018. Näst flest anmälde Lindsdalsskolorna med 40. Minst antal anmälningar bland de större skolorna har Falkenbergsskolan med två och Rinkabyholmsskolan med tre.

Anmärkningsvärda skillnader och utbildningsnämnden har tittat närmare på det.

– Dörbyskolan sticker ut och det har vi kollat upp med skolans rektor. Det var så att rektor att bestämt sig för att anmäla allt, till och med skrubbsår, säger Lasse Johansson som är ordförande i nämnden.

Johansson menar att det är viktigt att skolorna har samma bedömning och anmäler samma saker.

– Det är ju inte bra i längden att det är så olika vad skolorna anmäler. Vi vill hitta en gemensam nivå för att kunna bedöma var det finns skador och kränkningar.

Jämför man statistiken med 2017 så har de anmälda fallen minskat bland barn mellan 6 och 8 år och ökat bland barn mellan 11 och 13 år. Men den är ingen ålder som sticker ut.

Fler pojkar (415) än flickor (248) råkade ut för saker som anmäldes.

Fakta

Skador och tillbud

Antal anmälningar om skador och tillbud per skola. 2017 inom parentes.

Barkestorpsskolan: 38 (20)

Djurängsskolan: 11 (7)

Dörbyskolan: 86 (85)

Esplanadskolan: 2 (0)

Falkenbergssskolan: 2 (12)

Funkaboskolan: 34 (30)

Kalmarsundsskolan: 18 (30)

Lindsdalsskolorna: 40 (20)

Lindöskolan: 13 (25)

Rinkabyholmsskolan: 3 (30)

Rocknebyskolan: 29 (24)

Särskolan i Kalmar: 2 (35)

Trekantenskolan: 28 (10)

Vasaskolan: 25 (25)

Åbyskolan: 12 (13)

Visa mer...