665 000 till kulturarvsprojekt i länet

Kalmar Artikeln publicerades
Stolen Lilla Åland av Carl Malmsten från en utställning för några år sedan på Capellagården.
Foto: Karin Asmundsson
Stolen Lilla Åland av Carl Malmsten från en utställning för några år sedan på Capellagården.

Capellagården på Öland får 168 000 av de 665 000 som fördelas till olika kulturarvsprojekt i länet. Totalt delas 16 miljoner kronor ut i hela Sverige.

Kalmar län tilldelas 665 000 kronor av 16 miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet årligen delar ut i projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.

Stiftelsen Capellagården på Öland för 168 000 av dessa för projektet I Carl Malmstens spår.

Även förbundet Sjöfararkusten Småland/Öland får 25 000 kronor till ett projekt för föremålsvård med särskild inriktning på kustens, skärgårdarnas och sjöfartens kulturminnen. Pengarna ska användas till att utbilda medlemmar i de 15 medlemsföreningarna, som i ideell regi driver 16 museer i länets sju kustkommuner. Medlemmarna ska under professionell ledning lära sig mer om restaurering, konservering, vård, exponering och eventuellt bruk av föremål i samlingarna.

Mest i länet får Stiftelsen Människan och Havet i Gamleby för projektet Räddning av ett seglande kulturarv, nämligen 200 000 kr. Förvaltnings AB Smålandsbanan får 70 000 kr för iståndsättning av sidospår Spångenäs linjeplats, Tuna station och Vena linjeplats. 130 000 kr går till Tjustbygdens Järnvägsförening för renovering av hjulaxlar på lokomotorn SJ Z4p 261.

Ålems Hembygdsförening får 42 000 kr till kulturstigar och digitaliseringsarbete och dessutom går 30 000 kronor till Oskarshamns Sjöfartsförening som ska användas för publicering av forskningsresultat på deras utökade hemsida.

I år är tredje gången som bidraget till kulturarvsarbete fördelas av Riksantikvarieämbetet. Syftet med bidraget är att fler ska upptäcka samt arbeta med vårt kulturarv. Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Av de 16 miljonerna är åtta miljoner kronor öronmärkta för arbetslivsmuseer.