8 anmälningar om kränkning på 10 skoldagar från samma skola

Kalmar Artikeln publicerades
”Vi har nolltolerans på den här skolan”, säger Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan.
Foto: Mats Holmertz
”Vi har nolltolerans på den här skolan”, säger Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan.

På tio skoldagar har Kalmarsundsskolan lämnat in åtta anmälningar om kränkande behandling mellan elever. I hela kommunen har 14 anmälningar gjorts. Det är dubbelt så många som motsvarande tidsperiod förra året.

Det handlar om ett fall av verbal kränkning mellan elever, sex om fysisk kränkning och i ett fall både verbal och fysisk.

Verbala kränkningar kan vara att någon blir kallad hora eller bög. Fysisk kränkning handlar om våld av något slag.

– Det är så här det ser ut om man tar skolans skyldighet att anmäla kränkningar på allvar, säger Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan.

Han berättar att det handlar om olika typer av oacceptabelt beteende. Det kan vara flickor som blir tafsade på, elever som kastar sten på andra elever och även direkta fysiska slagsmål mellan elever.

– Vi har nolltolerans på den här skolan, säger han. Och det är inte bara ett vackert ord.

Att skicka in en anmälan om kränkande behandling till barn- och ungdomsförvaltningen är bara den administrativa hanteringen.

– Det viktiga är förstås vad vi gör på skolan efter händelsen, säger Ulf Nilsson. Det handlar om en hel rad åtgärder med kuratorer, samtal med vårdnadshavare och en komplett utredning om hur händelsen ska hanteras och undvikas i framtiden.

Från den 20 augusti till den 3 september anmäldes 14 fall av kränkande behandling mellan elever på skolorna i Kalmar. Av dem var åtta på Kalmarsundsskolan. Ett fall av sexuella trakasserier via sociala medier anmäldes av Falkenbergsskolan. Esplanadskolan anmälde två fall, Funkaboskolan ett fall och Dörbyskolan två fall, varav ett handlade om så unga personer att de rubriceras som ”barn”.

Kalmarsundsskolan har också tidigare varit den skola i Kalmar som lämnat in flest gånger anmält kränkningar. Aldrig tidigare har det emellertid varit så många på kort tid som den här gången. 20 procent av kommunens skolelever går på skolan.

Kalmar kommun har ett program för hantering av kränkande behandling i skolan. Det praktiska arbetet ligger ute på skolorna.

Det kan handla om rastvakter och annan vuxennärvaro och värdegrundsarbete för barnen. Årligen görs trygghetsenkäter där eleverna får berätta om hur de upplever skolan.

Antalet anmälningar om kränkningar i skolan har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Som kränkning räknas såväl fysiska som verbala angrepp, utfrysning, skadegörelse och angrepp i sociala medier.

Verbala och fysiska kränkningar är vanligast.

Normalt ska skola och skolförvaltning hantera kränkningarna på egen hand. Skolledningen gör en anmälan till förvaltningen. Men svårare fall ska skickas vidare till Skolinspektionen. På tio år har antalet anmälningar från länet som hamnat på myndigheten i Stockholm sjudubblats.