85 miljoner extra i mediestöd

Kalmar Artikeln publicerades
Laila Naraghi (S) är glad över det utökade mediestödet och kommer fortsätta att kämpa för lokalmedias överlevnad.
Foto: Karin Asmundsson
Laila Naraghi (S) är glad över det utökade mediestödet och kommer fortsätta att kämpa för lokalmedias överlevnad.

Regeringen har beslutat att förstärka mediestödet med 85 miljoner för 2020. Ett mycket välkommet besked menar riksdagsledamoten Laila Naraghi (S).

– Jättebra. Det här är en fråga som jag har lyft många gånger.

Härom dagen beslutade regeringen att utöka mediestödet med 85 miljoner kronor för 2020, sedan tidigare har en ökning på 55 miljoner aviserats.

– Att det finns en allsidig nyhetsförmedling i hela landet är avgörande för demokratin. Lokaltidningarna är oumbärliga för att det demokratiska ekosystemet i hela landet ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydligt åtgärd, i enlighet med januariavtalet, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet genom att förstärka mediestödet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i ett pressmeddelande.

Laila Naraghi (S), ledamot i konstitutionsutskottet som har demokratifrågor på sitt bord, är också nöjd. Mer stöd till lokalmedia är en fråga hon lyft flera gånger.

– Vi behöver mer lokalmedia, men idag har många lokala medier och framför allt tidningar det väldigt tufft. Det är en fråga som jag lyft många gånger, bland annat första gången jag stod i talarstolen i riksdagen, säger Naraghi.

Idag betalas ungefär 500 miljoner kronor om året ut i mediestöd. Men förändrade förutsättningar innebär att mer pengar behövs menar Amanda Lind.

– Medielandskapet har på kort tid förändrats i grunden. Medieutvecklingen och förändrade medievanor har lett till att främst den lokala tidningsjournalistiken är under hårt ekonomiskt tryck. Tidningsbranschen brottas med sjunkande upplagor och vikande annonsintäkter. Ett närbesläktat problem är de geografiska områden som har obefintlig eller svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Studier visar att det i 75 av landets kommuner saknas en regelbundet bemannad redaktion, säger ministern.

Laila Naraghi menar att globala jättar som Google och Facebook är en bov i dramat.

– Lokaltidningarna i Sverige har haft det extra tufft i och med att globala aktörer som Facebook, Youtube och Google tar mycket annonsintäkter från tidningarna. De skattar heller inte i Sverige, någon som jag tidigare har motionerat om. Det måste till konkurrensneutralitet så att de globala jättarna inte ska kunna bete sig som de gör. Men det tar tid att få igenom och under tiden är de här extra pengarna väldigt viktiga för lokalmedia.

– Det behövs mer pengar i systemet för att lokaltidningarna ska kunna klara av att sköta nyhetsbevakningen och att granska oss makthavare. Vi kommer fortsätta att stå upp för lokalmedia, media är avgörande för demokratin och måste få kosta, säger Laila Naraghi.