90 stugor på Stensö camping fall för domstol

Stensö Artikeln publicerades
Stensötorpet/Stensö camping
Foto: Mats Holmertz
Stensötorpet/Stensö camping

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt får nu avgöra om Kalmar kommuns beslut att tillåta 90 stugor på Stensö camping är i enlighet med detaljplan och strandskydd.

Det är en Kalmarbo som överklagat beslutet om att tillåta arrendatorn Nordic camping att uppföra ytterligare 75 stugor till de 15 som redan finns. Stugorna ska vara 45 kvadratmeter stora och förses med vatten och avlopp.

Ärendet är nu uppe i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, vid Svea hovrätt.

Den klagande menar att planförslaget inte tagit hänsyn till allmänhetens tillgänglighet i området eller strandskyddet.

Han menar att de nya husen kommer att få formen av permanenta bostäder, de vinterbonas och kan användas året runt. Dessutom anläggs parkeringsplatser och nya vägar i området.