Åkesson: ”Rimligt att kliva åt sidan”

Kalmar län Artikeln publicerades

– Jag utgår ifrån att det är regeringen och landshövdingen som har kommit överens om detta, och jag tycker att det var ganska rimligt, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och ledamot i insynsrådet.

Åkesson meddelar att han fram till lördagen den 14 september inte hade några synpunkter på landshövdingens sätt att sköta sitt jobb.

– Jag har tyckt att länsstyrelsen alltid har varit ganska följsam, och där har Thomas Carlzon inte utgjort något undantag, tvärt om. Men den serie av nyhetsartiklar som uppkom gjorde att förtroendet för landshövdingen och länsstyrelsen har minskat. Det gör det svårt att upprätthålla ett vettigt arbete. Då är det rimligt att kliva åt sidan.

Han berättar att de hade ett insynsråd den 13 september, och ett extra insynsråd den 23 september.

– Det var för att få korten på bordet och för att få redovisat vad som har hänt och vad man gör åt det. Det skadar förtroendet för länsstyrelsen mycket allvarligt, kom vi fram till. Det var den samlade bilden från samtliga inblandade, landshövdingen inräknad, säger Anders Åkesson.