”Alla elever får plats på Vasa”

Kalmar Artikeln publicerades

Alla elever får plats på Vasaskolan, försäkrar rektorn Andreas Hjortenkrans.– Men det blir trångt för oss, så är det.

Andreas Hjortenkrans är rektor för Vasaskolan, som blir kvar i sina lokaler ytterligare ett år.
Foto: Tomas Löwemo
Andreas Hjortenkrans är rektor för Vasaskolan, som blir kvar i sina lokaler ytterligare ett år.

I förra veckan kom beskedet att Tallhagsskolan kommer att bli försenad, eftersom Kifab avbrutit upphandlingen för att bygga om Linnéuniversitets lokaler vid Brofästet. Det innebär att eleverna från Vasaskolan, Kalmarsundsskolan och Lindöskolan får stanna kvar i sina skolor ett år längre än tidigare planerat.

– Vi har tittat över och lagt en lokalfördelning, och vi kommer att klara oss med de lokaler vi har.

Det innebär att skolan inte kommer att behöva använda sig av den närliggande förskolan, utan att alla elever ska få plats i Vasaskolan.

Han säger att han inte nåtts av några reaktioner från elever och föräldrar.

– Faktiskt inte. Vi gick ut med information direkt. Men både lärare och elever hade sett fram emot att få arbeta i bra lokaler. Nu tappar vi lite fart. Men vi får försöka tänka på att det finns fördelar, nu kan vi förbereda flytten ännu bättre. Vi ger inte upp så lätt!

Det var Vasaskolans trångboddhet som startade hela projektet. Tanken var att Tallhagsskolan skulle varit klart till höstterminen 2002. Nu handlar det istället om hösten 2021.