Allt fler barn får antidepressiva läkemedel

Kalmar län Artikeln publicerades
Användningen av antidepressiva medel bland barn och unga i Kalmar län har tredubblats.
Foto: FREDRIK PERSSON
Användningen av antidepressiva medel bland barn och unga i Kalmar län har tredubblats.

På mindre än tio år har antalet barn och ungdomar i Kalmar län som får antidepressiva mediciner tredubblats.

Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. Den högsta konsumtionen av den typen av läkemedel finns bland personer över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga.

I hela landet fick ett av hundra barn i åldern 0-14 år antidepressiva medel 2018.

– För flickor 10-14 år innebär det en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2014 och för pojkar en ökning med drygt 40 procent, säger Petter Otterdal, statistiker på Socialstyrelsen.

När det gäller gruppen 15-19 år var det mer än dubbelt så många flickor som pojkar som hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång under 2018, drygt 7 procent av flickorna att jämföra med drygt 3 procent av pojkarna.

– Ökningen av antidepressiva bland barn och unga hänger ihop med den oroväckande ökningen av psykisk ohälsa inom gruppen. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest ska barn och unga med lindrig till medelsvår depression i första hand erbjudas psykologisk behandling. Om fler unga fick tillgång till psykologisk behandling så skulle man kunna tänka sig att läkemedelsbehandlingen eventuellt kan minska, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.