Allt fler får sprida askan efter avlidna

Kalmar län Artikeln publicerades
De allra flesta ansökningar om att sprida askan efter en anhörig beviljas av länsstyrelsen. Och antalet förfrågningar ökar kraftigt.
Foto: Dan Hansson / SvD / TT
De allra flesta ansökningar om att sprida askan efter en anhörig beviljas av länsstyrelsen. Och antalet förfrågningar ökar kraftigt.

Allt fler anhöriga får tillåtelse att sprida askan efter avlidna. Antalet ansökningar ökar hela tiden och nästan alla får ett positivt besked.

Det är länsstyrelsen i Östergötland som administrerar ansökningarna om att få sprida askan efter avlidna i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Förra året kom det in 232 ansökningar, nästan alla, 212, beviljades.

– Det finns ett ökat intresse, säger Malin Reinhold, länsjurist på länsstyrelsen i Östergötland.

– Vi prövar platsen som personen ansökt om. Är platsen inte lämplig ger vi sökande möjlighet att föreslå en ny plats som vi då prövar.

Däremot har man inte märkt av någon större ökning av ansökningarna om att få dela askan efter en avliden mellan två platser. Flera länsstyrelser i landet har konstaterat att det blir allt vanligare. Förra året kom det bara in två sådana ansökningar från de tre län som administreras i Linköping.

Och det är inte så lätt att få det tillståndet.

– Det måste till synnerliga skäl, säger Malin Reinhold. Det handlar om att den avlidnes kvarlevor ska behandlas på ett pietetsfullt sätt.

Tillstånd ges bara om det handlar om att askan ska spridas utomlands och i Sverige. Det går inte att få tillåtelse för uppdelning på två platser i samma land. Ofta handlar ansökningarna om personer som är födda utomlands och har en anknytning till två länder. Men även svenskar som bott och förälskat sig i en plats utomlands kan ha sådana önskemål, som de anhöriga försöker uppfylla.

Den som ansöker om askspridning behöver inte ange något skäl. Vanligast är att man vill strö askan över havet, det är också lättare att få ett sådant tillstånd än att sprida på landet.

– Vid en spridning i vattnet gäller det att den aktuella platsen till exempel inte är för nära land eller vid en badplats, säger Malin Reinhold. På land är det mer restriktivt och det får bland annat inte vara i ett område nära bebyggelse.

Det finns också de som vill förvara askan efter en avliden hemma. Det är ett förfarande som inte är så ovanligt i andra länder. Men det är tvärstopp i Sverige.

– Det är inte tillåtet och det lämnas inga undantag, säger Malin Reinhold.

I Sverige är det inte ens tillåtet att förvara askan hemma i väntan på att den ska spridas. Urnan måste stanna på krematoriet.

Ansökan om askspridning kan endast ske efter att en person avlidit. Man kan alltså inte skicka in en ansökan i förväg och be om tillstånd att anhöriga ska få hantera askan efter dig själv på ett visst sätt.

Gravsättning ska ske inom ett år och då askan spridits ska ett intyg lämnas till länsstyrelsen om att reglerna enligt tillståndet har följts.