AMW satte inte upp asbestvarning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Vid en oanmäld inspektion av Arbetsmiljöverket upptäcktes flera brister i säkerheten vid en av AMW Industri- & Skadeservices arbetsplatser i Oskarshamn.
Vid en oanmäld inspektion av Arbetsmiljöverket upptäcktes flera brister i säkerheten vid en av AMW Industri- & Skadeservices arbetsplatser i Oskarshamn.

Vid en oanmäld inspektion på AMW Industri- & Skadeservice arbetsplats i Oskarshamn den 4 april påträffade Arbetsmiljöverket stora brister i säkerhetsrutinerna.

Inspektionen gjordes i kvarteret Snickaren där AMW i början av april utförde ett saneringsuppdrag. Vid inspektionen upptäcktes flera allvarliga brister: Vid avgränsningarna saknades varningsskyltar, i stället var stängslet endast markerat med tejp.

Vidare saknades helt hanterings- och skyddsinstruktioner för det aktuella arbetet, containern som innehöll asbesthaltigt avfall var inte tydligt märkt med varningstexten ”Asbest” och en bomlift med korg användes som hiss trots att man aldrig får lämna arbetskorgen på höjd.

Detta är inte första gången AMW kritiserats för bristande säkerhet. Den 14 januari berättade Johannes Junkka, tidigare anställd som sanerare vid AMW, för Östra Småland/Nyheterna om allvarliga brister i säkerheten vid företaget. Enligt Junkka hade han bland annat beordrats riva ett stort antal badrum som det fanns asbest i, trots att han saknade både utbildning i asbestrivning samt rätt skyddsutrustning.

Johannes Junkka arbetade tidigare som sanerare för AMW Industri- & Skadeservice. För Östra Småland/Nyheterna har han vittnat om allvarliga brister i företagets säkerhetsrutiner.
Johannes Junkka arbetade tidigare som sanerare för AMW Industri- & Skadeservice. För Östra Småland/Nyheterna har han vittnat om allvarliga brister i företagets säkerhetsrutiner.

– Jag hade ingen kunskap om asbest och stod där och bilade ner kakel. Jag hade bara halvmask, och ibland var det så varmt att man tog av sig masken, berättade Junkka.

Matti Bäckström, ägare och vd på AMW, menade däremot att Junkkas anklagelser saknade grund.

– Det är jättehårda regler kring asbestsanering och det ska spärras av, anmälas till Arbetsmiljöverket och inga obehöriga personer kommer åt de zonerna, sa Matti Bäckström.

Efter inspektionen den 4 april hade AMW fram tills den 12 april att åtgärda bristerna samt inkomma med ett svar.

– Företaget har inkommit med ett svar som vi godtagit och ärendet är nu nedlagt, säger arbetsmiljöinspektören Sinisa Vukovac.

– Att ett svar begärs beror främst på att vi vill ha dokumentation för att veta deras historia när det är dags att ta beslut om att förnya tillståndet att riva asbest.

I januari berättade Johannes Junkka för Östra Småland/Nyheterna om betydande säkerhetsbrister vid företagets asbestrivningar. Hur ser du på hans berättelse kopplat till det du såg den 4 april?

– Det var ett tag sedan han var anställd vid AMW och vi gräver inte bakåt i tiden, och vi kan inte retroaktivt komma med något straff. Vi tittar på hur det ser ut här och nu.

– I januari gjorde vi en inspektion, delvis på grund av artiklarna, för att träffa företaget och reda ut saken men framförallt för att titta framåt i tiden.

Flera av de brister du hittade den 4 april påminner om de Junkka slog larm om. Hur ser du på det sammanträffandet?

– Det är inget jag kan kommentera. Vi tittar bara på hur det ser ut i dag och de brister jag hittade den 4 april är typiska saker som vi tittar på när vi är ute på inspektion.