Anklagelser om fake news

Kalmar Artikeln publicerades

Det hettade till när klimatfrågorna debatterades på fullmäktige. Thoralf Alfsson (SD) anklagades för att sprida fake news, eller falska nyheter.

– Det är allmänt känt att du är klimatförnekare. Vi måste förlita oss på den kompetens som finns. Som ansvarsfull politiker borde man reflektera över att alla forskning visar att klimatet kommer att förändras, sa Mattias Adolfson.

Thoralf Alfsson SD, hade ställt två frågor, om hur mycket havsnivån stigit i Kalmar de senaste 100 åren, och hur mycket havsnivån förväntas stiga. Svaret på den första frågan är inte alls, eftersom landhöjningen och havsnivåhöjningen skett i samma takt men att SMHI räknar med en nivåhöjning på cirka en meter på 100 års sikt.

Alfsson menar att det alltid har funnits klimatförändringar och att prognoser sällan slår in, och visade egen statistik.

– Valet vi har att göra är att basera oss på Thoralf Alfssons mätningar eller FN. Du påstår saker, du skapar fake news, det är vad det handlar om, sa Bertil Dahl (V).

– Magstarkt och skrämmande, sa Alfsson..

– Man måste sätta in alla fakta i ett sammanhang, sa Dahl.

Det blev en filmvisning om landets första flygning i början av juni med ett elflygplan, som en del av svaret till MP:s Daphne Thuvesson fråga om flygbiobränsle. Hela branschen har ställt sig bakom en målsättning om 50 procent biobränsle, till 2015, svarade Anders Andersson (C) som är ordförande i Kalmar Öland Airport AB.

Christopher Dywik, KD efterlyste en utvecklingsplan för Tvärskog och fick svar från kommunalrådet Johan Persson att landsbygdsutvecklingen är prioriterad, men Dywik framhärdade och menade att det handlar om mer än busshållplats och cykelställ.