Anmälde kränkning och diskriminering - fick lämna jobbet

Kalmar Artikeln publicerades
Att den erfarne integrationsarbetaren skulle köpas ut från sin anställning meddelades plötsligt alla anställda via ett enkelt mejl.
Foto: Ulf Carlsson
Att den erfarne integrationsarbetaren skulle köpas ut från sin anställning meddelades plötsligt alla anställda via ett enkelt mejl.

Efter en konflikt informerade den kommunala chefen i Kalmar via mejl alla arbetskamrater att en medarbetare på avdelningen skulle sluta och att skälen var hemliga. Men den utsatte mannen var inte själv informerad.

En dag i mitten av maj började arbetskamrater strömma in på hans kontor. I mejlboxen hade de då fått meddelandet från enhetschefen.

”Jag måste tyvärr meddela att XX (mannens förnamn) inte kommer till jobbet framöver och eventuellt inte alls kommer tillbaka. Detta av skäl jag inte kan gå in på.”

Meddelandet skickades ut 07.53 den 16 maj i år.

Drygt tio minuter senare 08.08 skickade chefen ett nytt mejl, med smilisar. Tonen är käck och glad:

”Mail-terror från mig idag. Jag vill bara meddela för de som inte vet att jag är ledig nästa vecka. Jag åker till Montenegro med mina döttrar. Åter den 28 maj.”

Det säger lite om hur det fungerat på enheten och om okänsligheten, säger den nu utköpte mannen.

Två av Kalmar kommuns mest erfarna tjänstemän inom integration och migration har fått lämna sina arbeten på integrationsenheten. Båda är utköpta med olika lösningar som gör att de får lön utan att komma till jobbet. Ytterligare en veteran är på väg att sluta.

Det talas om en kaotisk situation på enheten. Och flera av dem Östra Småland talat med berättar om en verksamhet som kanske vuxit lite för snabbt.

På kort tid har enheten för Flykting & integration ökat antalet anställda från 20 till 35. Det har anställts nya chefer.

De som nu köps ut har många årtiondens samlad erfarenhet av integrationsarbete. De har haft chefsbefattningar och varit ansvariga för mångmiljonprojekt.

Den man som drabbades av ett plötsligt besked om att han skulle sluta berättar att det fanns en diskussion om utköp, men att inget var klart när mejlet gick ut. Han var själv på kontoret och jobbade. Hade det funnits något utköpsbeslut skulle han inte ha varit på jobbet, säger han.

De dokument Östra Småland granskat visar att mannen slog larm om kränkningar och diskriminering, men istället för att göra något åt problemen fick han besked om att han inte var välkommen till jobbet.

Det talas om chefer som anställer sina släktingar och kompisar, om utmobbning och om utrensningar på grund av etnicitet. Utrikesfödda med hög kompetens har förbigåtts när tjänster blivit lediga, istället har det varit viktigt att känna dem som står för anställningarna.

Den man som fått lämna jobbet efter 12 år har varit en av Kalmars mest profilerade tjänstemän inom integration, med lång erfarenhet och ett uppskattat arbete bakom sig. Han har också varit fackligt engagerad och arbetsplatsombud för fackförbundet Vision på sin arbetsplats.

Efter otaliga konflikter med de nya cheferna blev han sjuk och var sjukskriven under flera månader. Men det blev inte stort bättre när han kom tillbaka.

Han fick alternativet om ett hyfsat generöst utköp och att bli omplacerad till någon annan kommunal verksamhet, kanske omsorgen eller gata-park. Han valde utköpet.

Det betyder alltså att skattebetalarna numera avlönar honom, utan att få något tillbaka.

Mannen berättar om det stora stödet från arbetskamrater och andra, hur det värmt och gör att han känner sig redo att gå vidare. Men han säger också att de som har ansvaret för integrationsfrågor i Kalmar inte kan låta den här viktiga enheten dö sotdöden, och att det är dags att politikerna tar sitt ansvar.

Men han har inte några stora förhoppningar. Istället finns det uppgifter som tyder på att kampanjen mot honom är politiskt styrd, säger han.

”Du har retat högt uppsatta politiker”, har chefer sagt när han frågat varför de diskriminerar, säger han.