Hälften trivs bra - hälften svarade inte

Kalmar Artikeln publicerades
Bara hälften svarade, men de som svarade trivs med jobbet.
Foto:Pontus Lundahl/TT
Bara hälften svarade, men de som svarade trivs med jobbet.

Bara hälften svarade. Men de som svarade trivs med jobbet. Kalmar kommun som arbetsgivare får inte lika högt betyg. Det framgår av den senaste medarbetarenkäten vid omsorgsförvaltningen.

Knappt hälften, eller 47 procent, har svarat på enkäten 2017 – en försämring jämfört med 2016 då 72 procent svarade.

Medarbetarna har svarat på 19 frågor, bland annat hur de upplever Kalmar kommun som bra arbetsgivare och om arbetet är meningsfullt.

Högst betyg får arbetet. 95 procent känner att det är meningsfullt, och 94 procent vet vad som förväntas.

Sämre betyg får Kalmar kommun som arbetsgivare, 59 ger betyget 4 eller 5, och 14 betyget 1 eller 2. Det är bättre än förra året, då bara 49 procent angav 4 eller 5.

De flesta, 88 procent, trivs och känner sig trygga, men ger sämre betyg på påståendet ”På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat”.

”Min närmaste chef” får bättre betyg i år jämfört med förra året, och allra bäst är ”min närmaste chef” på att visa omtanke och bry sig om sina medarbetare”.

Vid nästa sammanträde med omsorgsnämnden ska politikerna diskutera medarbetarenkäten.