Antalet inställda lektioner i skolan ska utredas

Kalmar Artikeln publicerades

Under Gymnasieförbundets styrelsemöte i torsdags diskuterades bland annat de inställda lektionerna som det klagats på i en skrivelse till förbundet.

”Minst två-tre lektioner varje vecka ställs in, ofta ännu fler” ... ”konsekvenserna av så få lektioner varje dag blir att eleverna själva förhandlar med övriga lärare om att istället för att åka in till en enstaka lektion vill få någon uppgift, vilket alltid resulterar i att läraren ställer in sin lektion också. Det är bara det att många av eleverna inte löser sina hemuppgifter utan lärarledd anvisning. Vi anser därför att våra barn har tappat enorm kunskap”, skriver ett antal föräldrar till ungdomar på Stagneliusskolan i Kalmar.

– Vi beslutade därför att vi varje termin framöver ska ha redovisning av alla inställda lektioner på skolorna i Kalmar. Verksamhetsområdeschefen kommer att sköta det och meddela oss, säger Dzenita Abaza (S), ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Dzenita Abaza (S), ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Foto: Helen Edvall
Dzenita Abaza (S), ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Hur känns beslutet?

– Det känns bra. Först nu har vi fått signaler om att inställda lektioner är ett problem. Så nu behöver vi utreda detta och se hur stort problemet är, säger hon.

– Det finns inget i nuläget som visar att vi sticker ut på något sätt med antalet inställda lektioner, men självklart har man rätt att framföra kritik. Men vi bedömer inte just nu att det är någon kris, säger Dzenita Abaza.

De inställda lektionerna beror i mångt och mycket på att det är svårt att skaffa vikarier på kort varsel.

– Det är mission impossible att hitta en vikarie samma dag, eftersom det är sådan brist på lärare. Vi måste hitta rutiner och en annan metod för att bemöta lärarbristen, säger Dzenita Abaza.