Använde ström för 63 kronor – fick elräkning på 883 kronor

Kalmar län Artikeln publicerades
Erik Nybergs förening använde ström för knappt 63 kronor, men fick en elräkning på 883 kronor.
Foto: Privat
Erik Nybergs förening använde ström för knappt 63 kronor, men fick en elräkning på 883 kronor.

Att spara på elen, släcka ordentligt och bara använda elapparater när de verkligen behövs är numera föga ekonomiskt lönsamt. En abonnent lyckades få ner förbrukningen till 63 kronor, men fick ändå en räkning på 883 kronor.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta, säger Erik Nyberg från Ölands Radioamatörer. Men mest av allt blir man förbannad. Det är ju knappast så att det manar till sparsamhet med strömmen.

Ölands Radioamatörer arbetar medvetet på att få ner förbrukningen i den utrustning man använder. Och man lyckas väl.

När Erik Nyberg öppnade räkningen för maj till juli visade det sig att det bara gått åt 151 kilowattimmar. Priset för strömmen var 62,69 kronor.

– Det är inte mycket att snacka om, säger han. Men räkningen är ändå på 883 kronor. Eon lägger på avgifter på 643 kronor och sedan tillkommer momsen.

– Ägarna av elnäten har monopol och man använder sig också av monopolsituationen. Det är verkligen halsbrytande att det här kan hålla på.

Med nuvarande förbrukning kommer radioamatörerna på norra Öland att förbruka ström för 270 kronor under året, men ändå tvingas betala totalt 3200 kronor på räkningarna.

– Elnäten har ofta byggs med samhällsmedel, säger Erik Nyberg. Frågan är om de inte också borde ägas av samhället och stå under demokratisk kontroll.

– Vi är inte på något sätt unika. Efter att jag berättat om vår elräkning har vi fått veta att det finns de som inte förbrukat en enda kilowatt, men ändå fått räkningar på mer än 800 kronor.

Östra Småland kunde förra veckan berätta att elnätsavgifterna tillhör de kostnader som ökat allra mest för landets hushåll.

I den så kallade Nils Holgerssonrapporten, som undersöker utvecklingen av de kostnader hushållen har för bland annat el, framgår att nätavgifterna ökat med 27,4 procent de senaste fem åren, konsumentprisindex har samma tid stigit med 6 procent.

Men elnätsbolagens höjningar skiljer sig väldigt mycket åt. Och ett problem för regeringen, som med hjälp av olika regleringar, försökt stävja de stora höjningarna är att det statsägda bolaget, Vattenfall, är det som höjt allra mest. Vattenfall, som har monopol på elnätet i många kommuner i norra Sverige har höjt nätavgifterna med 41,3 procent på fem år.

Eon, som har monopol i många landsbygdskommuner i södra Sverige har höjt med 38,1 procent. Eon hette tidigare Sydkraft. Det bolaget ägdes av flera kommuner i södra Sverige, bland annat Oskarshamn. Vid millennieskiftet startade kommunerna förhandlingar om en försäljning av bolaget till den stora tyska kraftkoncernen Preussen Elektra. 2001 var förhandlingarna klara och ägandet övergick till det tyska företaget, som då bytt namn till Eon.

De kommuner som har ett elnät som ägs av Eon har drabbats av störst höjning av elnätsavgifterna de senaste fem åren. Men det sista året är det Borgholms Energi och Kalmar Energi som höjt allra mest. På ett år har nätavgiften ökat med 15,49 procent i Borgholm och 10,18 procent i Kalmar innerstad. Lägst är höjningen det senaste året i Oskarshamn som bara tagit ut 1 procent mer än tidigare.