Arbetsmarknad: Tufft för lågutbildade och nyanlända

Kalmar län Artikeln publicerades

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark enligt Arbetsförmedlingen, men de som bara har en förgymnasial utbildning eller har utomeuropeiskt ursprung har det fortsatt tufft.

De utan gymnasieutbildning har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden.
Foto: JESSICA GOW / TT
De utan gymnasieutbildning har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden.

När Arbetsförmedlingen sorterar de inskrivna efter deras ställning på arbetsmarknaden dominerar gruppen utsatta stort. Till gruppen hör de som har högst grundskola som utbildning, de som är mellan 55 och 64 år, de som har nedsatt arbetsförmåga och de som är utomeuropeiska invandrare.

I maj fanns det nästan 8 800 inskrivna, av dess hör hela 79 procent till gruppen utsatta. För bara fem år sedan utgjorde de ungefär hälften av alla inskrivna.

– Vi ser att bristyrkena kräver minst gymnasienivå, och inom offentlig sektor är det vanligt med krav på eftergymnasial utbildning, säger Mario Zetino, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Störst andel av de utsatta är gruppen utrikesfödda, följd av de som inte har läst på gymnasiet. Men båda grupperna har enligt statistiken slutat öka, och möjligen är trenden på väg att vända.

– En högre andel utrikesfödda är på väg ut på arbetsmarknaden, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Bland de utrikesfödda som är inskrivna på arbetsförmedlingen saknar ungefär hälften en gymnasieutbildning.

– Det som ger jobb är praktiska utbildningar. Största bristyrket är undersköterskor.

Fler artiklar i ämnet: