Arbetsmarknad: Företag drar ner på kraven för att möta bristen

Kalmar Artikeln publicerades

Var tredje företag i Kalmar län har brist på arbetskraft, enligt Arbetsförmedlingens prognos. För att hitta personal sänks kraven.

Arbetsförmedlingen har intervjuat cirka 480 privata arbetsgivare och 120 offentliga i sin prognos om arbetsmarknaden 2018–2019. Svarsfrekvensen har varit hög, 90 procent respektive 99 procent.

– Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark, säger Mario Zetino, analytiker på Arbetsförmedlingen, i samband med att siffrorna presenterades.

– Men andelen privata och offentliga arbetsgivare som har svårt att hitta sökt kompetens är hög.

Arbetsförmedlingen har presenterat en prognos för arbetsmarknaden 2018–2019.
Foto: /TT
Arbetsförmedlingen har presenterat en prognos för arbetsmarknaden 2018–2019.

Bland privata arbetsgivare är det ungefär en tredjedel som anger att de har brist. För att ändå få tag i folk sänks kraven.

– 60 procent sänker kraven på yrkeserfarenhet och 22 procent sänkte kraven på utbildning.

Ändå lyckades en tredjedel av de med brist inte rekrytera någon personal. En konsekvens av bristen är enligt intervjuerna att i 7 av 10 fall fick den befintliga personal arbeta mer, och i 3 av 10 fall tvingades företagen tacka ner till ordrar.

Inom den offentliga sektorn är bristen ännu större. Här saknas personal hos drygt 60 procent av arbetsgivarna.

– De offentliga arbetsgivarna fick sänka kraven på utbildning i 34 procent av fallen, och krav på yrkeserfarenhet i 32 procent av fallen. säger Mario Zetino.

I var femte fall misslyckades arbetsgivaren att tillsätta tjänsten. Och i 4 av 10 fall fick personalen arbeta mer.

Fler artiklar i ämnet: