Årets influensavaccin räcker till alla

Kalmar län Artikeln publicerades

Från och med tisdag den 19 november drar årets vaccinationer mot säsongsinfluensan igång. Och i år räknar man med att vaccinet räcker till alla.

Att vaccinera sig är den bästa förebyggande åtgärden för slippa att bli svårt sjuk i influensa. Om man trots vaccination skulle insjukna blir sjukdomsförloppet mildare.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin har planerat för influensavaccinationen som har nationell start på tisdag nästa vecka.

– Förra året var det glädjande nog många som ville vaccinera sig. Det vaccin som tas fram portioneras ut över världen. Europa och Sverige fick inte de doser man räknat med förra året och vi i Kalmar län drabbades också. Vi fick därför prioritera så att de mest behövande fick först. Det hoppas vi kunna undvika i år, säger Lisa Labbé Sandelin i ett pressmeddelande.

Liksom förra året innehåller vaccinet fyra stammar för att ge ett bra skydd.

Med stigande ålder försämras immunförsvaret och skyddet mot influensa avtar. Även den som annars känner sig frisk kan bli svårt sjuk och få följdsjukdomar som lunginflammation och andningssvikt. Det kan ta lång tid att återhämta sig. Därför är det viktigt att de grupper som riskerar att bli svårare sjuka i influensa vaccinerar sig.

Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri vaccination till följande personer:

* Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.

* Alla gravida.

* Personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Övriga personer betalar 160 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Från och med vecka 47 erbjuder länets hälsocentraler drop-in-tider som framgår på 1177.se.

Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och det ger inga allvarliga biverkningar. En del kan känna ömhet och ibland lite svullnad i armen där sprutan getts. Äggallergiker eller de som tar blodförtunnande läkemedel behöver stämma av med mottagningen innan vaccination för besked om medicineringen behöver justeras.