Årsmöte

Kalmar Artikeln publicerades

Synskadades Riksförbund Kalmar – Torsås har haft ett välbesökt årsmöte den 11 februari i föreningslokalen Kajutan, Kaptensgatan 24 i Kalmar.

Följande val gjordes: Ordförande Ulla Axelsson 2018 omval, sekreterare Inger Bjervås 2018-2019 omval, ledamöter Harriet Lindqvist och Lillemor Berner 2018-2019 omval,kontaktpersoner Ulla Axelsson och Inger Bjervås 2018 omval. Studieombud Allan Johansson 2018 omval. Revisorer Steve Sjögren och Sten-Åse Andersson 2018 omval

Ersättande revisor Gerd Fredriksson 2018 nyval. Firmatecknare Ulla Axelsson och Bengt Bjervås 2018 omval. Ledamot Tillgänglighetsrådet Allan Johansson 2018-2021 omval. Till ombud i distriktsstyrelsens årsmöte den 11 april 2018 i Oskarshamn valdes

Ulla Axelsson, Inger Bjervås, Allan Johansson och Harriet Lindqvist. Ersättare Eva Nilsson och Sigbritt Tinnert. Valberedning Roger Sjökvist 2018 omval