Årsmöte Smedby Södra Villaförening

Smedby Artikeln publicerades

Smedby Södra Villaförening har hållit årsmöte.

Efter sedvanliga förhandlingar informerade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson om aktuella byggnadsprojekt med mera i kommunen. Ett av kommunens viktigaste projekt är grannsamverkan.

Donald Carlsson avtackades efter 27 år som ordförande i föreningen.

Till ny prdförande valdes Jojje Vergos. I styrelsen ingår Lars Åkesson, Tommy Wilnersson, Dan Ekström, Anders Johansson, Gun Svanholm och Tomas Sandberg. Revisorer är Åsa Bejvall och Ulrika Fransson. I valberedningen ingår Göran Martinsson, Ove Danielsson och Nils-Göran Johansson.