Omsorgschefen: Vikariekostnaden har minskat

Kalmar Artikeln publicerades
Mattias Ask är omsorgschef.
Foto: Helen Edvall
Mattias Ask är omsorgschef.

Bakgrunden till att Resurscentrum läggs ner och poolarna flyttas ut till teamen är att man vill ha mer kontinuitet på de olika arbetsplatserna, att samma ansikte ska synas flera gånger, förklarar omsorgschefen Mattias Ask.

I organisationen upplever man att det gått snabbt med beslutet att lägga ner Resurscentrum?

– Vi är en stor organisation. Det är viktigt att alla får samma information samtidigt.

Hur du fått någon kritik?

– Jag har fått ett brev, som jag svarat på. Sedan kommer vi att ha ett möte under onsdagen. Vi får se vad som sägs då.

Att det blir billigare med timvikarier stämmer, men det är inget huvudsyfte, menar omsorgschefen.

– Ja, det blir det, men vi vill ha utbildad personal, säger Mattias Ask.

Tanken är att kommunen, om man inte kan anställa undersköterskor, ska vidareutbilda sina timvikarier. Ambitionen är att alla ska ha en adekvat utbildning.

– Alla tillsvidareanställda på Resurscentrum är utbildade undersköterskor. Men vi kommer alltid att behöva timvikarier som inte är utbildade till undersköterskor, som kompletterar den ordinarie personalen, inte minst för att klara sommarrekryteringen då vi årligen anställer mellan 300 till 400 vikarier.

Har ni arbetskraftsbrist?

– Vi har en undersköterskeannons ute just nu på omsorgsförvaltningen. Men det är bristyrken. Vi måste alltid vara på tårna.

Mattias Ask har på rak arm ingen uppfattning om huruvida det används fler timvikarier nu än tidigare men tror snarare att det är ett par vikarier färre. Kostnaderna för  timvikarierna har under januari till oktober minskat med en miljon kronor jämfört med samma period förra året.

– Vilket indikerar att vi har haft färre timvikarier i verksamheten i år än förra året.

I höstas började arbetet med att rikta även timvikarier mot speciella team, så att det även där blir kontinuitet.

– Vi arbetar med att utbilda dem vidare internt eller att uppmuntra dem att gå en extern utbildning. Vi måste se till att de bygger på sin kompetens.