Attefallshusen kan bli bostäder

Förlösa Artikeln publicerades
Kommunens attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa. De kan trots allt bli bostäder.
Foto: Mats Holmertz
Kommunens attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa. De kan trots allt bli bostäder.

Efter flera vändor och överklaganden fick ägaren till Attefallshusen från Påryd lov att sätta upp dem. Nu delar han ut en ny giv - han tänker att de ska bli bostäder.

Allt sedan Kalmar kommun köpte de fem Attefallshusen, då för att sätta upp dem som bostäder åt nyanlända i Påryd, har husen varit omtvistade.

När kommunen hade tröskat igenom byråkratin så var flyktingvågen över och husen behövdes inte längre.

De hade aldrig flyttats från sågen i Tvärskog, och nu såldes de.

Köpare blev en företagare i Förlösa, som snabbt planerade att sätta dem på en rad och göra om dem till personalutrymmen.

Kommunen var inte nöjda med priset, de hade förlorat en miljon på husen.

Grannarna i Förlösa var inte heller glada, och påpekade bland annat att de sammanbyggda husen var tänkta att placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

För en månad sedan förklarade mark- och miljödomstolen att de fem husen inte är en betydande olägenhet. De får sättas upp.

Nu har ägaren ansökt om tidsbegränsat bygglov fram till 2030, där han vill att husen ska bli bostäder.

Han hänvisar till det bygglov han lämnade in under 2018. Det är precis så han tänkt sig, med samma placering men annat användningsområde.