Avgifterna som gjort det mycket dyrare att bo

Kalmar län Artikeln publicerades
Avgifterna för elnätet har rusat i höjden och gör att kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster ökat betydligt mer än inflationen. Men de kommunala bolagen har också passat på att höja sina avgifter ordentligt.
Foto: Bass Nilsson
Avgifterna för elnätet har rusat i höjden och gör att kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster ökat betydligt mer än inflationen. Men de kommunala bolagen har också passat på att höja sina avgifter ordentligt.

Mörbylånga är den kommun i länet där avgifterna som drabbar fastighetsägare och hyresgäster är högst. Sammanräknat är kommunen på södra Öland bland de dyraste i landet. Bara ett 15-tal har högre avgifter. Höga elnätsavgifter är en av orsakerna.

Det visar den så kallade Nils Holgerssonrapporten som kom ut i veckan. I rapporten mäts avgifterna för el, avlopp, fjärrvärme och vatten och ger en uppfattning om hur dyr kommunen är jämfört med andra. Bakom rapporten står Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna.

Det är populärt att bosätta sig i M;örbylånga. Trots höga avgifter för fastigheter, enligt Nils Holgerssonrapporten, finns det mycket annat som lockar.
Foto: Patrice Voksepp
Det är populärt att bosätta sig i M;örbylånga. Trots höga avgifter för fastigheter, enligt Nils Holgerssonrapporten, finns det mycket annat som lockar.

Ingen kommun i Kalmar län är billig. Inte ens Kalmar kommun, som ligger bäst till i länet kan slå sig för bröstet. Av landets 290 kommuner hamnar Kalmar på plats 98. Men de större städerna brukar ligga på bra placeringar, inte minst på grund av att elnätavgifterna i tätorterna är lägre tack vare nära avstånd och mindre distributionskostnader.

Samtliga jämförelsekommuner, utom Karlskrona, ligger bättre till än Kalmar.

I alla kommuner i länet har avgifterna för el, vatten, sopor och fjärrvärme stigit betydligt mer än konsumentprisindex, som gick upp med 1,9 procent.

Störst är den procentuella höjningen i Torsås, med en ökning på 8,71 procent och minst i Borgholm med 4,81 procent.

Björn Johansson är ordförande för Hyresgästföreningen region sydost.
Foto: Mia Karlsvärd
Björn Johansson är ordförande för Hyresgästföreningen region sydost.

Björn Johansson är ordförande för Hyresgästerna region Sydost.

– Det handlar om företag som utnyttjar sitt monopol, säger han. Och det är väldigt frestande för politiker som känner att det är svårt att höja skatten att istället ta ut mera pengar via sina bolag.

– Det blir mindre uppmärksammat om man istället höjer avgifterna i de kommunala bolagen lite extra.

Hyresgästföreningen är också väldigt kritisk till höjningen av elnätsavgifter som Eon genomfört. Bolaget menar att man måste ha in mer pengar för att säkra elleveranserna.

Sydkraft tar ut 119,6 öre per kilowattimme, snittet i landet är 93,9 öre. Billigast i länet är det i Västervik med 76,1 öre.

– Det är tragiskt hur kostnaderna kan skjuta i höjden så pass. Regeringen skärpte reglerna för elnätsföretagens intäktsramar i augusti 2018. Visst har kostnadsökningen minskat något nationellt, men här ser jag inte att leverantörerna följer förordningen, säger Björn Johansson.

– Här borde de stora fastighetsbolagen gripa in för att pressa leverantörerna. Prishöjningarna drabbar både hyresgäster och ägare av bostadsrätter och villor.

En svårighet när regeringen ska försöka pressa de privatägda elbolagen att sluta att höja avgifterna är att det bolag som höjt i särklass mest är statligt ägda Vattenfall. På fem år är Vattenfalls höjning 41 procent, medan Eon höjt med 25 procent.

– Det är ett jätteproblem, säger Björn Johansson. Bolagen tillämpar fri prissättning.

Eftersom elnäten i lika delar av landet inte är konkurrensutsatta har priset reglerats genom Energimarknadsinspektionen.

Bolagen har emellertid sett till att dessa kontinuerligt höjts genom olika domstolsprocesser.

Fakta

Fakta

Nils Holgerssonrapporten

Sedan 1996 har organisationerna bakom rapporten jämfört priserna för värme, varmvatten, vatten, avlopp el och renhållning i landets 290 kommuner. Kostnaden för dessa nyttigheter utgör ungefär en tredjedel av den totala boendekostnaden i flerbostadshus.

Totalt handlar det om 40-50 miljarder för landets hyresrätter och bostadsrätter.

Många av verksamheterna drivs som kommunala monopol och gruppen bakom rapporten menar att detta gör det extra viktigt att granska prisutvecklingen.

Fastighetsägarna var med i gruppen som tar fram rapporten till och med 2016.

Visa mer...

Fakta

Dyrast och billigast i länet (och några jämförelsekommuner)

Plats bland landets 290 kommuner. 1 är billigast och 290 dyrast.

Kalmar 98

Vimmerby 106

Nybro 115

Västervik 125

Oskarshamn 164

Emmaboda 171

Hultsfred 186

Mönsterås 222

Torsås 238

Borgholm 240

Högsby 264

Mörbylånga 274

Växjö 28

Halmstad 15

Kristianstad 58

Karlskrona 218

Visa mer...