Avlopp – starten för nya hus i Oxhagen

Oxhagen Artikeln publicerades
Delar av måndagen gick åt till att få bort snön innan arbetet med att förlänga avloppsnätet kunde fortsätta.
Foto:Fredrik Svensson
Delar av måndagen gick åt till att få bort snön innan arbetet med att förlänga avloppsnätet kunde fortsätta.

Arbetet med de nya hus som ska byggas i Oxhagen, längs med Kungsgårdsvägen, har börjats. Men en bit söderut.

Det är avloppen som ska förlängas.

Kungsgårdsvägen, sträckan mellan Perstorpsvägen och Galggatan är för tillfället avstängd. Mitt i vägen har grävmaskinen grävt en rejäl grop för att nå ner till avloppsledningarna. Samma grävmaskin var under måndagsförmiddagen i full färd med att skrapa bort snön från vägen.

Gropen, och ytterligare grävarbete i gatan, genomförs för att koppla på den södra delen av den planerade bebyggelsen i Oxhagen 2:1, det lilla skogspartiet och gång- cykelvägen som ligger på västra sidan av Kungsgårdsvägen, mittemot Heliga korsets kyrka.

Den norra delen av bebyggelsen kommer att kopplas på med ledningar som förlängs längre norrut i Kungsgårdsvägen.

Förutom arbete med ledningar kommer det även att göras arbeten som förbereder för en ny sträckning av gång- och cykelvägen, som planeras att flyttas från skogsdungen till Kungsgårdsvägen.

Avstängningen kommer att pågå till vecka 11, mitten av mars.