Avskedad efter fortkörning - får 560 000 kronor

Kalmar län Artikeln publicerades
Officeren körde en stridsbåt när han kraftigt översteg hastighetsbegränsningen i Göta älv.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Officeren körde en stridsbåt när han kraftigt översteg hastighetsbegränsningen i Göta älv.

Officeren körde stridsbåten i 39 knop på Göta älv och blev av med jobbet. Nu får han 560 000 kronor efter en domstolstvist med Försvarsmakten.

Händelsen ägde rum i augusti förra året då den högre officeren från länet deltog i en militärövning. Officeren bestämde sig då för att gasa på ordentligt och överskred kraftigt den aktuella hastighetsbegränsningen på fem knop.

Han menade att han var tvungen att köra för fort på grund av ett för snävt planerat tidsschema under övningen. Vidare menade officeren att anmälan mot honom påverkats av att han vid tidigare tillfälle "uppfattats som obekväm" i sin iver att upprätthålla försvarsmaktens värdegrund.

Personalansvarsnämnden köper emellertid inte officerens förklaringar och anser att officeren "uppvisat ett synnerligen dåligt omdöme" samt att agerandet "visar på en bristfällig yrkesmässig mognad".

Men det slutade med att officeren blev avskedad och fick böta 5 500 kronor.

En ännu högre officer fanns på båten och han fick 30 dagars löneavdrag, för att han inte stoppade färden.

Officersförbundet drev genast frågan vidare och försökte ogiltigförklara avskedandet. De menade att det strider mot lagen om anställningsskydd.

Facket yrkade skadestånd och att lön skulle fortsätta betalas ut till den avskedade officeren.

Nu har officeren och försvaret kommit överens om att mannen får 14 månadslöner i avgångsvederlag, i rena siffror 561 876 kronor.