Avslagen på sjukpenning ökar

Kalmar Artikeln publicerades
Thomas Olsson, ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge är kritisk till de ökande avslagen.
Foto: LO-distriktet i Småland och Blekinge
Thomas Olsson, ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge är kritisk till de ökande avslagen.

Allt fler nekas sjukersättning. Störst är ökningen procentuellt i Norrbotten men i Kalmar har siffran ökat från 1 till 6,7 procent på tre år. Enligt LO är det framförallt kvinnliga LO-medlemmar som hamnar mellan stolarna.

Under tisdagen släppte LO en rapport som visar att nekandet till sjukersättning skenar i hela landet. I Kalmar är situationen än så länge inte lika allvarlig som i Norrboten och Jämtland, där 20 procent får avslag.

Och vanligast är det att kvinnliga LO-medlemmar hamnar i kläm, speciellt de med låg lön.

– Många som är allt för sjuka för att arbeta har nekats stöd från sjukförsäkringen. Istället har anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer tvingats gripa in. Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor och urgröper tilltron till hela välfärdsstaten, säger Thomas Olsson ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge i ett pressmeddelande.

Början till den situationen som finns idag startade 2008, då den dåvarande regeringen införde förändringar i sjukförsäkringen. Bland annat infördes en tidsgräns, då en sjukskriven blev tvungen att få sin arbetsförmåga prövad.

– Försäkringskassan gör i dagsläget allt för snäva tolkningar av lagstiftningen och tar inte hänsyn till att olika personer har olika rehabiliteringsbehov. Ska vi få en tryggare sjukförsäkring måste även lagstiftningen förändras, säger Thomas Olsson i samma pressmeddelande.

Enligt LO är problemet med den här tidsgränsen att den inte tar hänsyn till exempelvis ålder, utbildning eller bostadsförhållanden. Även om den rödgröna regeringen slopade den så kallade ”stupstocken” finns flera av de åtgärder alliansregeringen mellan 2006-2014 genomförde kvar, vilket LO också kritiserar. LO efterfrågar att bedömningen kring förmågan att arbeta görs på ett mer individuellt och rättssäkert än vad som görs idag.

Därför presenterar LO en kravlista på fem åtgärder de anser är mest akut behövda. Östra Småland har försökt nå företrädare för LO och Kommunal utan framgång.

fakta

De fem åtgärder LO presenterar för att reformera sjukförsäkringen

– Kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp och ta störrehänsyn till att personer har olika rehabiliteringsbehov. Dessutom måste den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.

– Karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent underhela sjukperioden.

– Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet närde är så sjuka att de inte kan jobba.

– Sjukersättningen måste höjas och kvalifikationskraven för att få sjukersättning blimer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till sjukersättning måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.

– Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de försäkradefår 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att de inte kan arbeta.

Visa mer...