Avtalet klart om Guldfågeln arena

Kalmar Artikeln publicerades
Kalmar kommun tar över Guldfågeln arena från Kalmar FF.
Foto:Mattias Rubin www.skyphoto.se
Kalmar kommun tar över Guldfågeln arena från Kalmar FF.

Nu är avtalet mellan Kalmar kommun och Kalmar FF om Guldfågeln arena klart.

Kommunen betalar 244,5 miljoner kronor samt ger Kalmar FF ett engångsbidrag på 13,5 miljoner kronor för de förluster föreningen får i samband med försäljningen.

Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Destination Kalmar får i uppdrag att utreda möjligheterna till fler evenemang på arenan.

– Vi har haft en bra dialog med Kalmar FF och det känns som om båda parter är nöjda med den här lösningen, säger Ola Johansson som är Kalmar kommunbolags vd.

Är det några stora förändringar i dag jämfört med vad som sas när det först berättades om kommunens köp av arenan?

– Nej, det är enbart små, små detaljer som är ändrade.

I augusti 2008 beslutade fullmäktige om bidrag och borgen på högst 100 miljoner kronor. Borgensbeloppet har sedan ökats på med ytterligare 26 miljoner kronor för att klara föreningens ekonomi.

Förra året gjorde Kalmar FF ett positivt ekonomiskt resultat sedan man sålt flera spelare. Trots försäljningarna minskar det egna kapitlet årligen med 5.6 miljoner kronor.

Det är Swedbank som lånat ut pengarna, och Swedbank menar att hantering av arenor generellt är en kommunal angelägenhet, och har sett Kalmar FF som en förhöjd risk. Banken har aviserat att man vill säga upp krediten, viken skulle innebära att FF skulle gå i konkurs.

Enligt avtalet som politikerna ska ta ställning till är det kostnadsneutralt om kommunen köper arenan, jämfört med att ge föreningsbidrag.

Kalmar FF ska betala hyra med 425 000 kronor per år med oförändrat driftsansvar och ansvar för inre underhåll.

– Eftersom driften kostar en miljon årligen blir Kalmar FF:s totala kostnader drygt 1,4 miljoner per år.

Kalmar FF får i samband med försäljningen en större ekonomisk förlust, och får en engångssumma på 13,5 miljoner kronor.

Långsiktigt kommer Kalmar FF att få bättre ekonomi.

Köpet innebär kostnader för kommunen på 6 750 000 kronor per år för kapitalkostnader, tillsyn och yttre underhåll. Samtidigt upphör kommunens föreningsbidrag på 6 750 000 kronor till Kalmar FF.

I avtalet finns två räkneexempel på årskostnaden för kommunen. Med en snittränta på 0,7 procent blir räntekostnaden 1 700 000 kronor per år, med fast ränta hos Kommuninvest 2 200 000. Avskrivningskostnaden anges till 4,8 miljoner kronor och förebyggande underhåll 400 000 kronor. Kalmar FF ska betala hyra på 425 000 kronor per år. Med den lägre räntekostnaden blir kostnaden i 6 475 000 kronor per år, i den högre 6 975 000, vilket ger ett genomsnitt på 6 725 000 kronor.

– Vi har väldigt fördelaktiga lån som är bundna på fem år och kommunen står väl rustad för en eventuell ränteökning, konstaterar Ola Johansson.

I dag ligger det naturgräs med markvärme på arenan och det får inte belastas med än 6-8 timmar per vecka. För att kunna utnyttja arenan bättre ska alternativa planunderlag eller plantäckning utredas.

– Framtiden får utvisa om vi ska lägga hybridgräs där, säger Ola Johansson.

Kommer fler klubbar än Kalmar FF att få tillgång till Guldfågeln Arena?

– Det är numera en kommunal anläggning och då är det upp till kultur- och fritidsförvaltningen att ta ställning om andra klubbar vill in där.

Är det kommunen eller Kalmar FF som numera äger namnet till arenan?

– Kalmar FF äger namnet och har rätt att sälja det. Det är en del av en viktig sponsring för KFF, fastslår Ola Johansson.

Det finns dock negativa åsikter om kommunens köp av arenan.

– Vi säger ja till övertagande av lån, men tycker det är fel att kommunen äger arenor. För att kunna fortsätta utveckla Kalmar som idrottsstad med uppdaterade och funktionella idrottsarenor, anser vi att föreningar själva ska äga sin arena där vi tecknar ömsesidiga samverkansavtal i de fall kommunen finansierar arenalån. Det ska gälla alla föreningar enligt vår modell, säger Christina Fosnes (M).