Både ris och ros till landstinget i ny kvalitétsmätning

Kalmar Artikeln publicerades
Invånarna i Kalmar län har mycket stort förtroende för sjukvården. Länet toppar i en ny undersökning.
Foto: peo
Invånarna i Kalmar län har mycket stort förtroende för sjukvården. Länet toppar i en ny undersökning.

Bäst eller bland de bästa landstingen på flera områden. Men också områden med betydligt sämre resultat för några undersökta parametrar, i någon rent av sämst.

Resultatet från Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, som är de öppna jämförelserna SKL gör på en mycket stor mängd sjukvårdsområden, ger Kalmar län både ris och ros.

Klar etta är landstinget när det gäller patienternas helhetsintryck av besöken på en öppenvårdsavdelning. Inget annat landsting får så bra siffror. Förtroendet för sjukvården i sin helhet får också toppbetyg, liksom arbetet mot trycksår i vården.

Bland de bästa är landstingets också på kvinnosjukvård.

Däremot är det sämre med förtroendet för vårdguiden 1177. Kalmar tillhör de sämre i landet.

Cancervård och psykiatrivård tillhör också områden där landstinget inte ligger så bra till, liksom hjärtsjukdom.

När det gäller dödlighet inom 28 dagar efter en stroke är Kalmar läns landsting i särklass sämst i landet.

– Vårt landsting har högt ställda målsättningar, säger tf landstingsdirektören Ingeborg Eriksson. Att se hur vi står oss i relation till andra är en väldigt viktigt instrument för att mäta hur vi lyckas.

– Jag är glad och stolt över våra resultat, men konstaterar också att det finns förbättringsområden.

Ett område där landstinget nått stora förbättringar är kvinnosjukvården, som nu rankas som bland de bästa i landet.

Lena Arvidsson är verksamhetschef vid kvinnokliniken på Västerviks sjukhus.

– Det har varit mycket debatt om kvinnosjukvården, som bland annat handlar om barnmorskebrist och förlossningsvård. Det finns en bild av kaos och katastrof som skapat en oro hos många, säger hon.

– Det är bra att bristerna uppmärksammas. Men det är också roligt att kunna berätta att kvalitén ökar.

Lena Arvidsson berättar att förlossningsvården på landstinget i Kalmar län lyfts fram som ett föredöme i hela landet.

När det gäller eftervårdsbesök på barnmorskemottagningarna är länet näst bäst i landet, man är femma på screening av riskbruk av alkohol före graviditet. Landstinget är trea på att undvika stora blödningar vid vaginal förlossning och femma på att undvika blödningar.

Totalt omfattar SKL:s undersökning 15 olika områden som undersöks vad gäller 185 olika indikatorer.

I landstinget har ett 60-tal personer varit inblandade i analyserna av rapporten. Deras kommentarer finns på landstingets hemsida.