Balck coffee byggde trots avslag

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Balck Coffees uteservering är en rejäl konstruktion i trätrall. En sådan är inte tillåten enligt Kalmar kommuns uteserveringsregler och nu befinner sig kaffebaren i tvist med kommunen och polisen.
Foto: Fredrik Svensson
Balck Coffees uteservering är en rejäl konstruktion i trätrall. En sådan är inte tillåten enligt Kalmar kommuns uteserveringsregler och nu befinner sig kaffebaren i tvist med kommunen och polisen.

Balck coffee byggde sin uteservering i trä trots avslag från kommunen. Ägaren vill inte riva uteserveringen och befinner sig nu i tvist med polisen och Kalmar kommun.

Östra Småland rapporterade i torsdagens tidning om Balck coffee på Storgatan vars uteservering utreds av polisen för brott mot ordningslagen. Detta då uteserveringen, en rejäl veranda av trätrall, bryter mot Kalmar kommuns regler för uteserveringar som bland annat inte tillåter golv.

Tvisten har blivit omdiskuterad på sociala medier där vissa välkomnar den rejält byggda uteserveringen medan andra anser att den måste bort.

Alla krögare som vill upprätta en uteservering måste skicka in en ansökan till polisen och Östra Småland kan konstatera att Balck coffee i detalj beskrev trädäcket i sin ansökan.

– De skickade in en ansökan i vederbörlig ordning som beskrev uteserveringen så som den ser ut i dag, säger Mikael Erkki, chef för stöd- och servicegruppen inom Kalmarpolisen.

Mikael Erkki, chef för stöd- och servicegruppen inom Kalmarpolisen, menar att beslutet med avslaget kommunicerades ordentligt till Balck coffee.
Foto: Mikael Eklund
Mikael Erkki, chef för stöd- och servicegruppen inom Kalmarpolisen, menar att beslutet med avslaget kommunicerades ordentligt till Balck coffee.

– Men en ansökan är ett önskemål och bara för att man skickat in en ansökan så blir den inte automatiskt godkänd. Vi tog in ett yttrande från kommunen som avstyrkte delen om utformning som bryter mot villkorsdelen.

– Själva grundgrejen är att man från kommunens sida beslutat att man inte får ha den typen av konstruktion, och det är väl kommunicerat med företrädaren för Balck coffee.

Vill Balck coffee ta bort verandan?

– Nej. Vi har påtalat att konstruktionen bryter mot villkoren men de vill inte ta bort den och har vissa krav. Men vi kommunicerar med dem och ska se hur vi kan lösa situationen. Men i nuläget är de av en annan åsikt.

Polisens beslut, med kommunens avslag, skickades till Balck coffee via mejl.

– Det skickades mejledes och de har svarat. Men vi är av olika uppfattningar om hur beslutet kommunicerats. Fast detta är ett pågående ärende och närmare vill jag inte gå in på det.

Du nämnde att Balck coffee har vissa krav?

– Det rör sig om ett ersättningsyrkande där de har vissa krav och villkor som de ställer mot oss som myndighet. Men det vill jag inte heller gå in närmare på.

Om kommunen skulle bevilja ett undantag för Balck coffees uteservering, kan resten av krögarna då också bygga trädäck på Kvarnholmen?

– Något undantag tror jag inte är aktuellt då kommunen enligt min uppfattning är väldigt bestämd i den här frågan.

När Östra Småland kontaktar Balck coffes ägare, Sebastian Balck, på torsdagen vägrar han kommentera frågan i Östra Småland.