Bästa maten finns på Kalmars sjukhus

Kalmar län Artikeln publicerades
Leif Mannerström spred 2013 inspiration i sjukhusköket. Det verkar ha gett effekt.
Foto: Ulrika Bergström
Leif Mannerström spred 2013 inspiration i sjukhusköket. Det verkar ha gett effekt.

Landstinget rankas näst bäst när patienterna får säga sitt. Och maten är enligt patienterna bäst i landet.

Trots ett minskat förtroende i politiken, där de styrande Socialdemokraterna backade ordentligt och Miljöpartiet åkte ur, är i alla fall patienterna väldigt nöjda med hur det är.

I den nationella patientenkäten rankas Kalmar läns landsting som näst bäst i landet.

Allra bäst i landet är landstinget i delfrågan kontinuitet och koordinering. När det gäller fyra andra av de sju kategorierna hamnar landstinget som tvåa i landet. Det gäller då emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet och helhetsintryck.

– Det är oerhört glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Alla medarbetare kan känna stolthet över hur deras arbete värdesätts av patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Även mottagningsverksamheten får högt betyg.

Vad gäller respekt och bemötande samt information och kunskap hamnar landstinget på en fjärdeplats i landet.

Även sjukhusmaten, som ligger utanför den vanliga undersökningen, prisas. 83,8 procent är nöjda, och Kalmar blir då överlägsen etta. På andra plats kommer Blekinge där 73,3 procent är nöjda.

Men allt är inte bra. Bland de kritiska synpunkterna visar det sig bland annat att samarbetet mellan särskilt boenden, kommunsköterska och sjukhus kunde fungerat bättre vid utskrivning och att patienterna fått träffa allt för många olika läkare.

Fakta

Undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 144 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.I Kalmar län fick 6 861 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 46,7 procent svarade på frågorna.

2 790 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 49,4 procent. I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.

Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2018.

Visa mer...