Båtägarna sågar förslaget om båtskatt

Kalmar Artikeln publicerades
Eva-Lotta Ågren och Peter Ågren äger en motorbåt och förstår inte hur pengar ska lösa problemen i havet.
Foto: Ida Andersson
Eva-Lotta Ågren och Peter Ågren äger en motorbåt och förstår inte hur pengar ska lösa problemen i havet.

De flesta är eniga, förslaget om eventuell båtskatt sågas. Båtägarna har svårt att se poängen med den extra skatten och alla ställer samma frågor: vad ska pengarna gå till och hur ska pengar kunna rädda miljön i havet?

Eva-Lotta Ågren och Peter Ågren från Nybro äger en motorbåt och tycker inte om förslaget om att införa en båtskatt. De tycker att det känns som att det söks efter skattepengar just nu och är kluvna till om en båtskatt verkligen är rätt väg att gå, och om det kommer att ge rätt effekt.

– Om de vill uppnå att folk ska använda sina båtar mindre så tror vi inte det kommer att gå. Likadant kommer det att bli svårt att få folk som har motorbåt att gå över till segelbåt, säger de.

De båda tror inte att det är fritidsbåtarna som utgör det stora problemet utan att det är de större båtarna och fartygen som är bovarna i dramat.

– De stora fartygen släpper ut både det ena och det andra. Det finns också folk som tömmer sina toaletter i havet. Det måste upphöra för det är miljöförstörande om något, säger Peter Ågren.

Valdemar Schmidt äger en segelbåt och anser att de inte borde få betala någon skatt.
Foto: Ida Andersson
Valdemar Schmidt äger en segelbåt och anser att de inte borde få betala någon skatt.

Valdemar Schmidt från Kalmar tycker också att båtskatt är helt fel väg att gå. Han förstår inte vad det ska leda till och anser att pengar inte kan köra någon konkret åtgärd.

– Det mesta som kan göras har redan gjorts, till exempel har bottenfärgen blivit miljövänlig, säger han.

Om en båtskatt ska införas ska det vara för de stora fartygen då det är de som förstör mest och det är de ägarna som har de stora pengarna. Det ska inte gälla segelbåtar över huvud taget, förklarar han.

– Jag anser att båtskatten i så fall ska klassificeras efter storlek på båtarnas motorer. Segelbåtar ska inte ingå då vi endast använder motorn när vi ska lägga till någonstans, säger Valdemar Schmidt.

Jonas Ängelholm tycken att idén om båtskatt är förjävllig.
Foto: Ida Andersson
Jonas Ängelholm tycken att idén om båtskatt är förjävllig.

Jonas Ängelholm från Kalmar äger en motorbåt och tycker också att förslaget om båtskatt är förfärligt. Samma diskussion fördes för ett par år sedan, men nu tror han att regeringen är kapabel att göra vad som helst för att få in pengar.

– Det är dyrt nog som det är med båt. Under två veckor har jag lagt 50 000 på bara underhåll och vad en båtskatt skulle tillföra förstår jag inte, säger han.

Han anser att det har gått för långt nu och att Sverige inte kan rädda hela världen.