Båtklubb vill inte ha en båtkyrkogård

Stensö Artikeln publicerades
Många av båtar vid T-bryggan har inte varit i sjön på flera år.
Foto: Eric Arenius
Många av båtar vid T-bryggan har inte varit i sjön på flera år.

T-bryggan beskrivs som en båtkyrkogård där hemlösa bor. Segelsällskapet vill göra om hela området, med en ”gated harbor” för upplagda båtar och fler nya hangarer, innan man bygger nya bostäder.

Nu när en ny detaljplan är på väg att klubbas för T-bryggan, är Segelsällskapet Vikingarna kritiskt till att kommunen inte tar ett rejält grepp över hela området.

Vikingarna, med 350 medlemmar, har sin äldsta klubblokal vid T-bryggan. Den är en av de två hamnar som finns i området, den andra är fiskehamnen.

Vikingarna menar att båtlivet utvecklas med fler båtar och nya båtar, samtidigt som priserna på äldre båtar är ganska låga och gör att fler kan ta sig ut på sjön.

De nya båtarna, menar Vikingarna, blir allt mer exklusiva och fler båtägare vill ha båten inomhus på vintern. Och det behövs också fler upplagsplatser. Behovet av kompetens för service och underhåll ökar också.

Så här tänker sig Vikingarna att T-bryggan kan utvecklas.
Så här tänker sig Vikingarna att T-bryggan kan utvecklas.

Hamnen vid fiskläget är nästan alltid full och Vikingarna tror att den kommer utvecklas till att bli allt mer en hamn för stora och djupgående båtar.

T-bryggan är platsen där man kan sjösätta på en mindre ramp vid kanalen, sätta på masten vid kranen vid kanalen och ha sina båtar på land.

Området är detaljplanelagt 1963, med ett tillägg för att bygga tre hangarer 1993.

Nu börjar T-bryggan bli allt mer av en båtkyrkogård, menar Vikingarna. På vintrarna ligger här ett hundratal båtar på land, och ganska många på sommaren också. Det är många båtar som inte kommit i sjön på flera år.

Båtar både på land och i vattnet fungerar som bostad åt socialt utslagna och uteliggare, menar Vikingarna. De tycker att det här ger området ett slummigt intryck.

De har inget emot att de nya bostäderna byggs längs Stensövägen, men är starkt kritiska till att kommunen struntar i resten av området. Det gör att Vikingarnas idéer för området blir ”hopplöst svåra” att genomföra, skriver föreningen.

Kallar man ett område ”Skärgårdsstaden” bör man också ta ansvar för båtfrågorna. Vikingarna menar att de som köper en bostad för kanske tio miljoner kronor kommer att få svårt att titta ut över båtkyrkogården. Det bäddar för framtida konflikter.

Vikingarna har skissat upp en vision för området, där de upplagda båtarna koncentreras till norra delen av området, många av dem på ett inhägnat ”gated harbor”-område bort mot Wahlbomsvägen, samt uppläggningsplatser längs kanalen.

Där många av båtarna i dag ligger vill man se en ny servicebyggnad.

Vikingarna vill också se tre nya båthangarer vid vattnet, nära de andra, och en ny ramp och kran i norra delen av T-bryggan.

Då kan man lyfta och sjösätta här i stället för vid fiskehamnen. Det kräver dock att man muddrar norra hamnbassängen till två meters djup, menar Vikingarna.

Foto: Eric Arenius

Kommunen ser inte detta som så lätt att göra, eftersom det i dag gäller andra strandskyddsregler.

Om det upprättas en detaljplan kommer strandskyddet återinträda, och nya bostäder är inte ett skäl för att upphäva strandskyddet.

Som det är nu är strandskyddet, mycket tack vare T-bryggan, upphävt i hela området mellan T-bryggan och Stensövägen. Kommunen har trixat lite och flyttat en vändzon för att inte kliva in på strandskyddsområde, men vill upphäva skyddet för att kunna göra en gångbana längs Stensövägens västra sida.